09.03.2022 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Návrh novely zákona rozširuje dôvody vykonania pozemkových úprav

Návrh zákona o pozemkových úpravách rozširuje dôvody vykonania pozemkových úprav. Reaguje na zmenu klimatických podmienok a je zameraný na potrebu zabezpečenia zadržiavania vody v krajine. 

Vyplýva to z upraveného návrhu novely z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu prerokovala a schválila vláda. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2022.
      "Ako ďalší podstatný dôvod rozšírenia dôvodov na vykonanie pozemkových úprav možno uviesť, že návrh zákona odstraňuje nesúlad zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, a súčasnej podoby zákona o pozemkových úpravách. Tie sa prejavovali počas celého konania o pozemkových úpravách, od rozporov v povolení alebo nariadení pozemkových úprav, v posudzovaní obvodu pozemkových úprav, nejednoznačnom určení subjektu poskytujúceho náhradu a podobne," uviedol agrorezort v predkladacej správe.
      Pokiaľ ide o ďalšie legislatívne zmeny, návrh zákona podľa MPRV zavádza povinnosť vzdelanostného predpokladu pre vedúcich projektov pozemkových úprav, tzv. osobitný kvalifikačný predpoklad, ktorý bude možné získať vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom pôdohospodárstva.
      "Návrh zákona vzhľadom na jednotlivé fázy konania o pozemkových úpravách ustanovuje obsahové náležitostí zloženia jednotlivých dokumentácií a zároveň stanovuje výnimky pre prípady, v ktorých sa nebude na konkrétne prípady vyžadovať úplná dokumentácia," spresnilo ministerstvo.
      Ďalšie legislatívne zmeny podľa MPRV riešia problémy doručovania počas pozemkových úprav v podobe ustanovenia opatrovníka v prípadoch, keď vlastník pozemku zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho.
      "Návrh zákona z hľadiska potreby odstránenia nejasností a aplikačných problémov z praxe zavádza definíciu vlastného trvalého porastu a trvalého porastu na cudzom pozemku a zároveň dochádza k definovaniu možných spôsobov riešenia vlastníctva pozemku, na ktorom sa trvalý porast nachádza v pozemkových úpravách," dodal agrorezort.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down