22.11.2019 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Návrhy strategických priorít pre hygienu zvierat

Kongres International society for animal hygiene (ISAH) bola významná akcia vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z oblasti zoohygieny, zdravia a welfare zvierat, ktorá sa koná každé dva roky (v roku 2017 v Mexiku; v roku 2021 bude v Thajsku).

Usporiadateľ - Medzinárodná spoločnosť pre hygienu zvierat - je združenie veterinárnych lekárov a iných profesionálnych vedcov, odborníkov z praxe a študentov pracujúcich alebo študujúcich v oblasti hygieny zvierat, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu, ochrany životného prostredia vo vzťahu k trvalo udržateľnej živočíšnej výrobe.

Nie náhodou sa kongres konal vo Wroclawi, na Univerzite environmentálnych a biologických vied. Táto univerzita je jednou z najlepších špecializovaných univerzít v Poľsku a v Európe. Svoje rozsiahle činnosti zameriava na vzdelávanie a výskum v oblasti poľnohospodárstva a príbuzných vied. Jednotlivé fakulty sú priamo zapojené do transformačných programov zaoberajúcich sa rozvojom vidieka a kvalitou potravín, pričom sa plne rešpektuje sociálna podpora a interakcia.
Získané vedomosti a výskumné projekty zabezpečujú budúci vývoj, pokiaľ ide o všetky aspekty environmentálne udržateľného rozvoja, ktorý je šetrný k životnému prostrediu ľudí a zvierat. Wroclawská univerzita environmentálnych a biologických vied je uznávaným vedeckým a vzdelávacím centrom, jedinou poľnohospodárskou univerzitou v juhozápadnom Poľsku. Na piatich fakultách študuje 10-tisíc študentov.
Kongres prebiehal od 8. do 12. septembra vo Wroclawi a členil sa do 10 sekcií (zdravie welfare a správanie zvierat; hygiena chovov, prevencia chorôb, biosekurita a rezistencia proti antibiotikom; kvalita a ochrana krmív; zoonózy a nové choroby; včelárstvo a jeho problémy; interakcie medzi životným prostredím a živočíšnou výrobou; výživa, krmivá a aditíva; udržateľná živočíšna výroba a ochrana agro-biodiverzity, efektívne a alternatívne poľnohospodárstvo; precízna živočíšna výroba, techniky, riziká a prínosy; chov farmových zvierat a rýb). Prezentovaných bolo 199 príspevkov; účastníkov bolo 810.

Prezentované štúdie
Veľa prác bolo venovaných vplyvu vysokých teplôt na zvieratá. Tepelný stres v období státia na sucho, môže viesť k zmenám koncentrácií hormónov, ktorých činnosť súvisí s metabolickými procesmi a pôsobí na tvorbu mledziva, jeho zloženie a produkciu mlieka. Ochladzovanie jalovíc a dojníc v lete počas 30 dní pred plánovaným otelením malo pozitívny účinok na kvalitu mledziva a kvalitu mlieka po pôrode kráv a jalovíc. Vďaka tomuto zásahu sa udržal normálny rozsah zložiek v mledzive a mlieku. Skúmal sa tiež vplyv sezóny na fyziologické parametre jalovíc. Jalovice počas leta vykazovali príznaky tepelného stresu (zmeny frekvencie dýchania, hodnôt hematologických a biochemických ukazovateľov); autori to kvalifikovali ako súčasť ich adaptácie.

Viac sa dočítate v Týždenníku ROĽNÍCKE NOVINY č. 48 - v príspevku prof. Ing. JANA BROUČKA, DrSc., PhD. z NPPC - VÚŽV Nitra.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down