28.03.2014 | 04:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nepremárnime šancu na zmenu

Už onedlho uplynie desať rokov odvtedy, ako sme vstúpili do Európskej únie. Zrejme to bude príležitosť aj na to, aby sme zhodnotili prínosy a negatíva desaťročného pôsobenia slovenského poľnohospodárstva v európskom agrárnom prostredí.

Pred vstupom do EÚ museli kandidátske krajiny preukázať schopnosť zabezpečiť kompatibilitu národnej legislatívy s legislatívou EÚ (acquis communitaire). Jej veľká časť sa pritom týka poľnohospodárstva. Patrí ku cti ministerstvu pôdohospodárstva, že slovenské agrárne odvetvie pri hodnotení jeho pripravenosti na vstup do EÚ získalo absolutórium, čo značne prispelo k pomerne bezproblémovému uzavretiu prístupového procesu.

 

Prekonaný koncept

 

Z dnešného pohľadu však možno hovoriť o premárnenej príležitosti, pretože pri implementácii Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) sa MPRV SR viac sústredilo na technické otázky zavádzania jej nástrojov, ako na ciele SPP a podmienky a potreby slovenského poľnohospodárstva.

Ciele SPP (zabezpečenie udržateľnej a konkurencieschopnej poľnohospodárskej výroby, životaschopnosti vidieka, ochrany prírodných zdrojov a krajiny a rozvíjania kultúrneho dedičstva) sa nepremietli v konkrétnych opatreniach a formulovaní národnej poľnohospodárskej stratégie. Keďže sa o tom neviedla žiadna verejná diskusia a rezortná verejná správa sa sústreďovala v podstate len na administráciu nástrojov SPP, strácala vplyv na smerovanie vývoja. Podnikateľská sféra reagovala najmä na finančné nástroje a zmeny trhových podmienok.

Dalo by sa s tým súhlasiť, keby kvalita podnikania bola verifikovaná trhom a nemuseli by sme konštatovať, že poľnohospodárstvo vytvára dôchodok pri stagnácii tvorby vlastných zdrojov (čistej pridanej hodnoty) a takmer 200-percentnom náraste ostatných dotácií na produkciu.

Nemenej podstatným zdrojom obavy je aj spontánny vývoj slovenského poľnohospodárstva, prejavujúci sa v rýchlejšom náraste medzispotreby ako celkovej poľnohospodárskej produkcie a vo vyššej dynamike spotreby fixného kapitálu ako tvorby hrubej pridanej hodnoty.

JÁN VAROŠČÁK

Viac sa dočítate v 13. čísle Roľníckych novín. 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down