Dnes spúšťame registráciu škôl do súťaže Hovorme o jedle

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) a Centrum rozvoja znalostí o potravinách, n.o., spúšťa registráciu základných škôl (ZŠ) do celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle. Jej hlavným cieľom je zábavným a aj súťažným spôsobom vzdelávať najmladšiu generáciu spotrebiteľov o tom, ako sa vyrábajú potraviny, aký význam má vyvážená strava v našom jedálničku a prečo je lepšie nakupovať potraviny vyrobené na Slovensku. Informovala o tom dnes Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.

SPPK a Centrum rozvoja znalostí o potravinách organizujú podľa nej túto súťaž pri príležitosti Svetového dňa potravín. Ide už o 5. ročník týždňa Hovorme o jedle, ktorého aktivity sa konajú v týždni od 16. do 20. októbra 2017.
Upozornila, že aj tento rok sa do súťaže môžu zapojiť všetky základné školy na území Slovenskej republiky. Zaregistrovať sa môžu oddnes do 15. októbra 2017. Všetky informácie o registrácii a projekte možno nájsť na www.opotravinach.sk v sekcii Hovorme o jedle.
„Správna výchova mladej generácie je základom úspechu každého jedného odvetvia národného hospodárstva. Ak budeme s deťmi hovoriť o jedle, vysvetľovať im skryté súvislosti, pochopia ich význam v živote svojom i celej spoločnosti. Myšlienky a kresby o potravinách, ktoré deti každý rok v rámci súťaže prezentujú, nás utvrdzujú v tom, že správnym vzdelávaním si naozaj môžeme vychovať z mladých ľudí odborne zdatných a zručných poľnohospodárov či potravinárov, ktorí budú úspešne zvyšovať potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť na Slovensku. Rovnako si však môžeme vychovať aj uvedomelých spotrebiteľov, ktorí budú vedieť rozpoznať pravú hodnotu ľudskej práce na poli alebo v sade a podľa toho budú v obchodoch nakupovať,“ uviedol predseda SPPK Milan Semančík pri príležitosti spustenia nového ročníka už tradičnej súťaže.
Počas týždňa Hovorme o jedle sú pre základné školy pripravené súťažno-vzdelávacia aktivita „Hovorme o jedle“, výtvarná súťaž „Chutné maľovanie“ a literárna súťaž „Prečo potraviny nepatria do koša“.
Žiaci základných škôl sa môžu zúčastniť odborných exkurzií do  poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov a praktických odborných exkurzií do stredných odborných škôl s potravinárskym zameraním.
„Výhercov zaujímavých cien vyhlásime na slávnostnom vyhodnotení 14. novembra 2017 v Bratislave. Minulý rok sa do projektu zapojilo 423 základných škôl,“ spresnila Holéciová.
Týždeň Hovorme o jedle sa podľa Holéciovej realizuje pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornú garanciu prevzali Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky, Štátna veterinárna a potravinová správa, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Slovenský mliekarenský zväz, Slovenský cukrovarnícky spolok, Únia hydinárov Slovenska, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Projekt finančne podporili Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a Mliečny Fond, ktorý vytvorili Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka za účelom financovania informačných a propagačných aktivít pri podpore spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *