03.11.2022 | 04:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Niektoré inštitúty pôdohospodárstva by sa mali zjednotiť

Niektoré inštitúty pôdohospodárstva by sa mali zjednotiť. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých registroch v poľnohospodárstve a organizácii trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami, ktorý predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

"V súčasnej legislatíve v oblasti pôdohospodárstva, teda v poľnohospodárskych sektoroch rastlinnej výroby a živočíšnej výroby a v ďalších bezprostredne súvisiacich sektoroch, chýba zastrešujúci právny predpis, ktorý by upravoval najvšeobecnejšie inštitúty pôdohospodárstva," uviedol agrorezort v predkladacej správe k zákonu, ktorý možno pripomienkovať do 18. novembra.
      Podľa MPRV sú vydané len osobitné predpisy pre každý sektor, respektíve podsektor pôdohospodárstva, ktoré upravujú len partikulárne inštitúty potrebné v rámci danej oblasti. "Predloženie návrhu zákona si vyžaduje dlhodobá potreba zjednotenia alebo zovšeobecnenia úpravy niektorých dosiaľ rozlične aplikovaných inštitútov, ako aj neupravených inštitútov," tvrdí ministerstvo pôdohospodárstva.
      "Cieľom je vydanie zastrešujúceho zákona v oblasti pôdohospodárstva, predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva. Zákon má predstavovať základný predpis pre celú oblasť pôdohospodárstva, v ktorom sa budú v budúcnosti implementovať aj niektoré pravidlá novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) Európskej únie," priblížil agrorezort.
      Zákon podľa MPRV upravuje najmä registre v oblasti poľnohospodárstva, organizáciu trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami, pravidlá umiestňovania prevádzok s chovom hospodárskych zvierat a včelstiev na území obce, odbytové združovanie, marketingový fond a pôsobnosť orgánov štátnej správy.
      Agrorezort zdôraznil, že zákon predpokladá vydanie niekoľkých všeobecne záväzných právnych predpisov - k vedeniu poľnohospodárskeho registra, k vedeniu špeciálneho registra rastlinnej výroby, k umiestňovaniu prevádzok s chovom hospodárskych zvierat a včelstiev na území obce, podrobnosti o klasifikácii jatočne opracovaných tiel, podrobnosti k osvedčeniam o odbornej spôsobilosti, podrobnosti o kvalifikačnej skúške, požiadavky na kvalitu poľnohospodárskych výrobkov v krátkom odbytovom reťazci.
      MPRV dodalo, že návrh zákona počíta aj s novelizáciou iných zákonov, ktorú si vyžaduje komplexnosť navrhovanej právnej úpravy.
      Dátum nadobudnutia účinnosti zákona je navrhnutý na začiatok účinnosti Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky.  

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down