29.01.2014 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové verejné obstarávanie: Vyššia kvalita a lepšie zhodnotenie peňazí daňových poplatníkov

Nové pravidlá verejného obstarávania a uzatvárania koncesných zmlúv, ktoré v stredu schválil Európsky parlament, zvýšia kvalitu obstarávaných tovarov, služieb a prác a lepšie tak zhodnotia peniaze daňových poplatníkov. Malým a stredným podnikom by zároveň mali uľahčiť prístup k verejným súťažiam. Súčasťou novej legislatívy sú tiež prísnejšie pravidlá pre subdodávanie.

Nová právna úprava, na texte ktorej sa Parlament už v júni 2013 dohodol s Radou, reformuje legislatívu EÚ v oblasti verejného obstarávania a po prvýkrát stanovuje spoločné normy EÚ v oblasti uzatvárania koncesných zmlúv. Cieľom novelizácie je posilnenie spravodlivej súťaže a lepšie zhodnotenie peňazí daňových poplatníkov. Nové kritéria na vyhodnocovanie ponúk tak budú klásť väčší dôraz na ochranu životného prostredia, sociálne aspekty ponúk a inovácie.

Orgány verejnej správy vynakladajú na obstarávanie prác, tovarov a služieb približne 18% HDP Európskej únie. Verejné obstarávanie sa tak stáva silným nástrojom na dosahovanie špecifických spoločenských cieľov.

"Nové pravidlá sú silným signálom pre občanov, ktorí majú právo na efektívne využitie verejným prostriedkov," uviedol parlamentný spravodajca pre verejné obstarávanie, poslanec Marc Tarabella (S&D, BE).

"Nové pravidlá týkajúce sa koncesných zmlúv sú tiež jasným signálom v prospech posilnenia vnútorného trhu. Vytvárajú zdravé ekonomické prostredie, z ktorého majú úžitok všetci aktéri, vrátane orgánov verejnej správy, hospodárskych subjektov, ako aj občanov EÚ," uviedol spravodajca pre koncesie, poslanec Philippe Juvin (EPP, FR).

Lepšie zhodnotenie verejných prostriedkov

Orgány verejnej správy budú môcť vďaka zavedeniu kritéria "ekonomicky najvýhodnejšej ponuky" klásť v procese vyhodnocovania ponúk  popri cene a nákladoch na životný cyklus (priebežné náklady) väčší dôraz na kvalitu, ochranu životného prostredia, sociálne aspekty ponuky a inovácie. "Nové kritéria skoncujú s diktatúrou najnižšej ceny a do stredu záujmu sa opäť dostane kvalita," uviedol poslanec Tarabella.

Inovatívnejšie riešenia

Poslancom sa podarilo presadiť zavedenie úplne nového postupu verejného obstarávania, ktorý povzbudí uchádzačov k predkladaniu inovatívnych riešení. Nové "inovatívne partnerstvo" umožní orgánom verejnej správy zverejniť výzvu na predkladanie ponúk zameraných na vyriešenie určitého problému bez toho, aby vopred jasne špecifikovali, ako na to. Uchádzači by tak mali dostatočne veľký priestor, aby v spolupráci s obstarávateľom ponúkli inovatívne riešenia.

Menej byrokracie pre uchádzačov a ľahší prístup pre menšie podniky

Nové pravidlá zjednodušia spoločnostiam postup predkladania ponúk prostredníctvom štandardného "jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie" (ESPD) na báze aktualizovaného vlastného vyhlásenia. Originálnu dokumentáciu bude musieť predložiť iba víťaz výberového konania. Toto opatrenia by podľa odhadov Komisie malo znížiť administratívnu záťaž pre uchádzačov o viac ako 80%.

Nové pravidlá tiež podporujú rozdelenie verejných zákaziek na viacero častí, čo by umožnilo ľahší prístup menších firiem k verejnému obstarávaniu.

(europskyparlament.sk)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down