19.10.2021 | 05:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novela o poskytovaní podpory a dotácií v pôdohospodárstve ide do 2.čítania

Výkon kontrol vo veci priamej podpory na plochu by mal byť flexibilnejší. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v utorok posunuli poslanci a poslankyne Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

"Navrhuje sa úprava znenia, ktorá má precizovať ustanovenia vzťahujúce sa na konanie o poskytnutí podpory na skutočne využívanú poľnohospodársku pôdu s cieľom zabezpečiť flexibilnejší prístup k výkonu kontrol v prípade, ak žiadosť o priame podpory na tú istú poľnohospodársku plochu podali viacerí žiadatelia," spresnil v dôvodovej správe k novele agrorezort.
Konajúci orgán podľa MPRV v prípade duplicitných deklarácií skúma právo užívania k poľnohospodárskej ploche a v ustanovených situáciách plnenie ustanovených podmienok overuje cez právnu úpravu obsiahnutú v priamo uplatniteľnej legislatíve Európskej únie.
V návrhu novely sa taktiež podľa dôvodovej správy precizuje pôsobnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vo vzťahu k získavaniu, spracúvaniu, uchovávaniu a zverejňovaniu údajov o poľnohospodárskych komoditách, poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách vyrobených z poľnohospodárskych komodít od účastníkov trhu.
Údaje o poľnohospodárskych komoditách, poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách vyrobených z poľnohospodárskych komodít získané od účastníkov trhu sú podľa agrorezortu potrebné nielen na riadne plnenie úloh štátnej správy, ale aj na riadne plnenie povinností Slovenskej republiky vo vzťahu k zasielaniu informácií Európskej komisii.
"Navrhuje sa tiež vylúčiť odkladný účinok odvolania proti rozhodnutiu vo veci, ktorým sa žiadateľovi nevyhovelo v plnom rozsahu. Cieľom navrhovaného ustanovenia je zvýšiť likviditu poľnohospodárov," dodalo MPRV v dôvodovej správe.
Dátum nadobudnutia účinnosti zákona je podľa agrorezortu určený tak, aby jeho adresáti mali primeraný čas na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down