09.02.2021 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novela zákona o označeniach pôvodu výrobkov prispieva k prehľadnosti

Novela zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov, ktorú začiatkom februára schválila Národná rada (NR) SR, prispieva k prehľadnosti právnej úpravy a rýchlosti konania v tejto oblasti. Uviedol to Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR s tým, že novela jednoznačne spája poskytovanie ochrany na vnútroštátnej úrovni len s kategóriou tzv. nepoľnohospodárskych výrobkov.

Novela zákona zároveň zavádza zmeny súvisiace s pristúpením Európskej únie (EÚ) k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach a upravuje konanie pred národnými úradmi a postupy pri registrácii tých označení pôvodu a zemepisných označení, ktorých registrácia spadá výlučne do kompetencie Európskej komisie (EK).
"Právna ochrana označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov, potravín, vína, aromatizovaných vínnych výrobkov alebo liehovín už je v kompetencii EÚ, no návrhy na jej udelenie sa podávajú Úradu priemyselného vlastníctva SR," skonštatoval predseda ÚPV Matúš Medvec.
Dôležitosť zákona podľa ÚPV spočíva v tom, že zabezpečuje ochranu výrobkov, ktoré disponujú vlastnosťami získanými len vďaka prírodným alebo ľudským faktorom a ktoré sa vyskytujú len na danom konkrétnom zemepisnom území. Takéto unikátne výrobky teda môžu získať ochranu prostredníctvom práva priemyselného vlastníctva - označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku. Na základe daného práva sa výrobok stáva unikátnym a má potenciál vzrásť na hodnote.
Úrad spresnil, že označenie pôvodu výrobku je názov určitého miesta, oblasti, krajiny na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta. Vlastnosti takéhoto výrobku sú dané špecifickými prírodnými podmienkami a osobitými ľudskými zručnosťami výlučne v danom území. Zemepisné označenia výrobku sú zasa kľúčovým ekonomickým prínosom pre EÚ a tvoria súčasť celoeurópskeho systému práv duševného vlastníctva, ktorý pomáha udržiavať tradície, dedičstvo a spôsob života.
Medvec poznamenal, že pri ochrane výrobkov, ktorých kvalita alebo vlastnosti sú spojené s konkrétnym územím, je potrebné rozlišovať kategórie týchto výrobkov. Poľnohospodárskym výrobkom, potravinám, vínam, liehovinám udeľuje, po predbežnom posúdení úradom, ochranu EK. "Takto sú chránené pre celé územie EÚ aj slovenské označenia pôvodu alebo zemepisné označenia, ako napríklad Skalický trdelník, Žitavská paprika, Stupavské zelé, Vinohradnícka oblasť Tokaj, Karpatská perla alebo Spišská borovička," priblížil. Iné je to však pri takzvaných nepoľnohospodárskych výrobkoch, ktoré môžu získať ochranu len na národnej úrovni zápisom do národného registra, a to v konaní pred ÚPV.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down