02.03.2018 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Noví odborníci pre poľnohospodársku prax

Vzdelávanie nových odborníkov pre poľnohospodársku prax je téma, o ktorej sme diskutovali s prof. Jozefom Golianom, vedúcim Katedry hygieny a bezpečnosti potravín na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, hosťom relácie TV ROĽNÍCKE NOVINY.

rn rozhovor

O štúdium poľnohospodárskych odborov je všeobecne medzi dospievajúcou mládežou a rodičmi nízky záujem. Vyplýva to z nízkej spoločenskej prestíže poľnohospodárstva. Spoločnosť totiž vníma chlebové odvetvie ako neperspektívne, pritom opak je pravdou. V čom vidíte príčiny nižšieho záujmu absolventov stredných škôl o štúdium poľnohospodárskych a potravinárskych študijných programov?
„Príčiny nižšieho záujmu o štúdium by som mohol rozdeliť na niekoľko častí. V prvom rade si treba povedať, že za ostatných takmer 30 rokov, od roku 1989, sa naše školstvo uberalo úplne iným systémom ako v krajinách OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) alebo v susediacich krajinách. Vznikol z toho zásadný problém, ktorý vnímame, že vzdelávanie, najmä terciárne vzdelávanie, ktoré je u nás, prinieslo neporovnateľne viac vysokoškolákov, teda absolventov magisterského a inžinierskeho stupňa ako v ostatných krajinách.
Ďalším fenoménom je odchod študentov do zahraničia. Vieme, že v Českej republike značná časť Slovákov, odhaduje sa až 20 percent, študuje v ČR a z nich takmer 80 percent tam aj ostane. Tretí faktor je ten, že situácia v oblasti poľnohospodárstva aj výroby potravín nie je jednoduchá, a že napriek tomu, že práca už nie je taká manuálna, ťažká a nepracuje sa v nečistých podmienkach, pretože i poľnohospodárstvo i potravinárstvo intenzívne zasiahla IT oblasť - elektronizácia, absolventi stredných škôl neprejavujú záujem o štúdium.
Ďalší faktor je ten, že práve na základe nízkeho záujmu sa redukovali stredné školy, hlavne stredné odborné školy. V minulosti sme mali päť mliekarenských stredných odborných škôl na Slovensku, dnes nemáme už ani jednu. Nemáme typické poľnohospodárske stredné školy, väčšinou ide o spojené alebo združené školy so širokým záberom. Z toho vzniká problém niektoré študijné odbory aj otvoriť, pretože vieme, že stredné školstvo je pod gesciou samosprávnych krajov. A keď sa v jednom kraji na príslušnom odbore, napr. v Nitre neprihlási dostatočný počet žiakov napr. na odbor mäsiar, nemôžu ho otvoriť. Keby to bolo v rámci celého Slovenska, že žiaci sa prihlásia aj z iných krajov, bolo by to úplne iné. Takýmto spôsobom je vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva problematické. Prichádzajú k nám absolventi z rôznych škôl, gymnázií, avšak chýba technický poľnohospodársky a potravinársky základ.“

Celý rozhovor je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 10.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down