10.02.2015 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obce môžu platobnú agentúru požiadať o úhradu DPH do 9. marca

Obce, ktoré ku koncu roka 2014 ukončili projekty v rámci programov Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a Obnova a rozvoj obcí, môžu požiadať Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) o úhradu dane z pridanej hodnoty (DPH). Výzvu zverejnila na www.apa.sk. Výzva obsahuje zoznam obcí, ktoré môžu o úhradu DPH požiadať. Žiadosti sa doručujú v termíne od 9. februára do 9. marca 2015.

"V zozname sú obce, ktoré už majú projekt ukončený, musí byť ukončené aj jej financovanie zo strany PPA. Napríklad, ak išlo o rekonštrukciu kultúrneho domu, nestačí, aby bola stavba skolaudovaná. Podstatné je, že sa do konca roka 2014 uskutočnila záverečná platba, ktorou PPA obci refundovala všetky oprávnené náklady na projekt," vysvetlila hovorkyňa agentúry Katarína Belická.
Obce predložia žiadosti s tým, že výšku dane vypočíta PPA na základe oprávnených výdavkov, ktoré im na projekt schválila.
"PPA obciam preplatí časť DPH, ktorú dodávateľom zaplatili. Pokiaľ boli tovary a služby fakturované s 19-% daňou,  PPA preplatí 14 % dane. Pokiaľ boli fakturované 20-% daňou, PPA preplatí 15 %. Takto ostáva na pleciach obce len 5% DPH, ktorú zaplatila za tovary a služby," vyčíslila Belická.
Daň však uhradí agentúra len tým obciam, ktoré majú vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je proti ním vedené exekučné konanie, neporušili zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Tiež pod podmienkou, že Sociálna poisťovňa alebo zdravotná poisťovňa neeviduje voči obci nedoplatky poistného na sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie alebo povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti.
"Tieto skutočnosti preukazuje obec potvrdeniami príslušných úradov nie staršími ako tri mesiace, ktoré sa prikladajú k žiadosti. V prípade, že nemajú platby vyrovnané, PPA žiadosť pozastaví a obec zaradí do ďalšej výzvy. Rovnako aj, keby v termíne žiadosť nepodali," doplnila Belická.
Výzvy, ktoré sa týkajú preplatenia DPH, zverejňuje pôdohospodárska agentúra obyčajne dvakrát ročne. Ďalšia by mala byť zverejnená v máji. Ide o projekty, ktoré sú financované ešte z Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down