Obilné kombajny – inovačné trendy

Obilný kombajn má v súčasnosti dominantné postavenie vo všetkých technológiách zberu zrnín. Toho sú si vedomí aj výrobcovia tejto skupiny strojov, a tak v oblasti technických inovácií kombajnov zaznamenávame neustály a nesporný pokrok.

Obecné trendy technického rozvoja kombajnov smerujú k zvyšovaniu výkonnosti strojov, znižovaniu kvalitatívnych a kvantitatívnych strát, k multifunkčnému využitiu strojov pre zber rôznych plodín pestovaných na zrno určené na konzumné, osivové, krmivové, alebo technické účely, k zvyšovaniu komfortu obsluhy, k zvyšovaniu podielu automaticky riadených, regulovaných a sledovaných prvkov, k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie, a pod.

Predovšetkým dochádza k ďalšiemu zdokonaľovaniu systémov výmlatu, separácie a čistenia zrna. V oblasti výmlatu sa presadzuje používanie tangenciálnych mlátiacich ústrojenstiev pred axiálnymi, aj keď sa rozšírila ponuka kombajnov s rôznymi konštrukciami a princípmi axiálneho výmlatu. Výrazne sa rozširuje ponuka obilných kombajnov s náhradou klasických delených separátorov (vytriasadiel) za rotačné separátory. Snahou pri ďalšom zdokonaľovaní systémov separácie je predovšetkým spracovať väčšie množstvo vymlátenej obilnej hmoty a tým zvýšiť priechodnosť kombajnu. Tomu napomáhajú aj viacstupňové čistidlá s výkonnými ventilátormi, ktoré kvalitne pracujú aj v svahovitých podmienkach (sú ponúkané rôzne systémy vyrovnávania obilných kombajnov, prípadne usmerňovania pohybu obilnej zmesi po vynášacej doske a sitách).

Konštruktéri sa zameriavajú na zlepšovanie funkcie jednotlivých konštrukčných celkov (pojazdového ústrojenstva, pohonnej jednotky, žacieho ústrojenstva, mlátiaceho ústrojenstva, separačných prvkov, vybavenia kabíny, atď.). Všetko ich úsilie smeruje k zvýšeniu výkonnosti obilných kombajnov, k väčšiemu komfortu pre obsluhu stroja, k zvyšovaniu kvality práce v rôznych terénnych a klimatických podmienkach, k zvyšovaniu prevádzkovej spoľahlivosti stroja.

Viac v RN č. 42

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *