24.09.2015 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obrábanie pôdy v letnom a jesennom období I.

Pôda patrí medzi dôležité a veľmi ťažko obnoviteľné prírodné zdroje. Je základným výrobným prostriedkom pre ľudskú výživu a zároveň je jednou zo zložiek životného prostredia. Produkčné a mimoprodukčné funkcie pôdy sú nezastupiteľné. Pôda je však vystavená rastúcemu antropogénnemu zaťaženiu, a preto je nutné venovať náležitú starostlivosť technológiám obrábania pôdy, ktoré znižujú negatívne vplyvy na jej stav. Za hlavné riziká pre pôdu a jej kvalitu sú považované erózia, úbytok organických látok, obmedzenie biologickej aktivity pôdy a jej zhutňovanie.

Obrábaním sa má pôda upraviť do stavu, kedy plodinám sú poskytované dobré stanovištné podmienky na rast aj vývoj so súčasnou požiadavkou na minimalizáciu negatívnych dopadov na kvalitu pôdy. Záujem o dôsledky hospodárenia na pôde by mal byť trvalým záujmom toho, kto na nej hospodári.

Celý článok v RN č.40

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down