07.12.2023 | 06:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Oceňovanie úspešných chovateľov oviec a kôz

Tradičné ukončenie ovčiarskej sezóny Demeter 2023, ktoré sa konalo koncom októbra na Farme Kamenica v okrese Sabinov, bolo spojené s oceňovaním našich najlepších TOP chovateľov oviec a kôz.

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo (ZCHOK) udelil ceny TOP 2022 v kategóriách - Plemeno zošľachtená valaška, Plemeno cigája, Plemeno slovenská dojná ovca, Plemená mliekové, Plemená mäsové, Celkový víťaz TOP 2022 - ovce a TOP 2022 - kozy.
Podľa pravidiel boli do súťaže TOP zaradené len šľachtiteľské a šľachtiteľsko-experimentálne chovy. Vyhodnocovali sa stáda podľa menovky chovov v databáze Účelového plemenárskeho zariadenia (ÚPZ) Žilina, t. j. chovateľ, ktorý má evidovaných viac stád, bol zaradený do súťaže s každým stádom samostatne. Minimálna početnosť bahníc v stáde bola 50 ks zapísaných do Plemennej knihy k 1. januáru sledovaného roku.
Pozornosť sa venovala týmto ukazovateľom: percento plodnosti na obahnenú bahnicu, produkcia mlieka (resp. korigovaný denný prírastok u mäsových plemien), počet baranov predvedených a zaradených v triede ER. Produkcia stáda musela byť minimálne jeden baran zaradený do plemenitby a minimálne jeden baran zaradený do plemenitby s výslednou triedou ER. U kôz bol podmienkou minimálny počet tri kozy zaradené v Kontrole mliekovej úžitkovosti (KMÚ) v sledovanom roku a štatút šľachtiteľského chovu (ŠCH).
Medzi celkovými víťazmi v kategórii ovce sa umiestnili Ing. Igor Nemčok, AGRO MERNÍK s. r. o., AGROFARMA - Šándor s. r. o., Ing. Peter Bernát a PharmDr. Monika Pekníková. Víťazmi v kategórii kozy sú Farma Anubia - Čakanovce, farma SHAHEEN‘S ANGLONUBIAN GOATS a Farma AURORA, Veľký Meder.

Viac sa dočítate v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 49.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down