07.10.2019 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odvolací orgán zrušil povolenie prevádzky farmy ošípaných v Palárikove

Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v piatok (4. 10.) zrušilo integrované povolenie pre prevádzku Farma ošípaných Palárikovo – Šándor. Ako hlavný dôvod uviedlo zmenu stanoviska obce Palárikovo. Kým v roku 2016 obec vydala súhlasné stanovisko, v rámci odvolania svoje stanovisko zmenila na nesúhlasné.

Voči rozhodnutiu ústredia SIŽP nie je možné sa odvolať a právoplatným sa stane dňom doručenia dotknutým subjektom. Zrušením integrovaného povolenia sa celá záležitosť vráti na prvý stupeň. Prvostupňový orgán pri rozhodovaní musí zohľadniť nové stanovisko obce Palárikovo, ktoré bolo v čase prvostupňového konania ešte súhlasné.
Ústredie SIŽP sa pri rozhodovaní opieralo o samotný zmysel integrovaného povoľovania. „Ním má byť určenie takých podmienok na vykonávanie činnosti v povoľovaných prevádzkach, ktoré budú garantovať integrovanú ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia a ktoré udržia mieru znečistenia životného prostredia v normách kvality životného prostredia. Teda zohľadniť ekonomickú situáciu a špecifické charakteristiky miesta, v ktorom sa priemyselná činnosť vykonáva,“ uviedol v rozhodnutí Róbert Ružička, generálny riaditeľ SIŽP.
Podľa Ružičkových slov SIŽP pri integrovanom povoľovaní musí prihliadať aj na skutočnosť, že obec Palárikovo, ako orgán územnej samosprávy a stavebný úrad, prehodnotila svoj súhlas s prevádzkou počas odvolania. Obec vzala do úvahy zásadný a hromadný nesúhlas svojich obyvateľov s prevádzkou farmy v blízkosti ich obydlí. Nesúhlas obyvatelia vyjadrili aj prostredníctvom masívnej petície a verejného zhromaždenia. Ústredie SIŽP vo svojom rozhodnutí zohľadnilo aj viacero nesúladov v aktuálne zrušenom integrovanom povolení, napríklad nejednoznačnosť podmienok týkajúcich sa zhromažďovania hnojovice či nesúlad v uvádzanom spôsobe odvádzania vôd z povrchového odtoku v prevádzke.
Zámer realizovať veľkokapacitný chov ošípaných s názvom Farma ošípaných Palárikovo – Šándor vznikol pred piatimi rokmi. V prvej polovici roka 2015 skončilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Začiatkom roka 2019 vydal prvostupňový orgán v Nitre integrované povolenie na prevádzku, voči ktorému sa obec Palárikovo odvolala. Podľa starostky Ľubice Karasovej bolo rozhodnutie nezákonné, pretože povolením by prišlo k ohrozeniu zdravia a kvality života, znehodnoteniu majetku obyvateľov Palárikova a okolitých obcí, nevynímajúc obce dotknuté vývozom hnojovice.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down