13.06.2023 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Oprávnené kafilérie môžu žiadať o dotáciu na odstránenie uhynutých zvierat

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat (kadáverov).

Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci na toto opatrenie v termíne od 13. do 14. júna. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované a zároveň po termíne ukončenia výzvy nebude možné podať žiadosť v systéme ITMS2014+.
        Príjemca pomoci je povinný k žiadosti doložiť čestné prehlásenie, že odstraňované alebo likvidované zvieratá neuhynuli alebo neboli zlikvidované z dôvodu nariadených veterinárnych opatrení.
        Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom v systéme ITMS2014+ dostupný na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení. Vyplnený formulár žiadosti sa predkladá elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu PPA.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down