Oreganom proti klimatickým zmenám

Väčšina pokusov zaoberajúcich sa riešením zmeny klímy sa zameriava na znižovanie emisií skleníkových plynov z automobilov a tovární, ale nemalá skupina vedcov si myslí, že kľúč môže spočívať v znížení emisií z iného zdroja. Globálne, viac ako tretina z metánu generovaného ľudskou činnosťou, pochádza z chovu hovädzieho dobytka.

Ide o závažný problém, vzhľadom na to, že metán je 25-krát silnejší pri zachytávaní tepla ako oxid uhličitý, pričom sa tvorí tiež v živočíšnych odpadoch, skládkach, uhoľných baniach a pri únikoch zemného plynu. Metán produkovaný pri chove hospodárskych zvierat predstavuje približne 18 % celosvetových emisií skleníkových plynov vo forme nadúvania a eruktácie (grgania).
Podľa nedávnej správy OSN, je to celkovo 80 miliónov ton metánu uvoľneného do atmosféry. Krava vážiaca 550 kg pravdepodobne tvorí 800 až 1 000 litrov emisií každý deň. Vedci zistili, že kravy stratia prostredníctvom procesu uvoľňovania metánu veľa svojej energie. Dúfajú, že blokovaním baktérií produkujúcich metán umožnia kravám generovať viac mlieka, a preto by to malo byť prospešné aj pre poľnohospodárov.
Mnohé z predtým testovaných prostriedkov na redukciu emisií boli sľubné. Napríklad pridanie chemických zlúčenín 3NOP do krmiva, ktorým by sa emisie znížili až o 30 %; iní vedci vymysleli dokonca očkovaciu látku proti metánu pre kravy. Výskumníci v Argentíne zas veria, že problém nadúvania kráv sa vyrieši pripevnením vakov zachytávajúcich plyny na chrbty zvierat. Účinné sa tiež ukazuje aj pridanie tuku alebo dusičnanov do krmiva, alebo zvýšenie obsahu škrobu a zlepšenie kvality krmiva. Niektoré prostriedky sú však buď problematickými pre ekologických farmárov, alebo je ťažké získať na ne schválenie zo strany vlády, a teda preniesť tieto návrhy do reality. Je tu teda potreba ďalších riešení.
Dánsky výskumný tím testuje použitie oregana do kŕmnych zmesí hovädzieho dobytka na elimináciu metánu uvoľňujúceho sa zo zvierat. Veria, že vysoké percento uvoľnených emisií metánu môžu chovatelia znížiť tým, že začnú hovädzí dobytok kŕmiť oreganom, ktoré obsahuje esenciálne oleje so silnými antimikrobiálnymi vlastnosťami, ničiacimi baktérie rastúce v žalúdkoch kravy, emitujúce metán. Samozrejme, treba si dávať pozor na to, aby sa nezničili všetky baktérie, lebo by dojnica neprežila. Preto je pre vedcov táto veľmi používaná bylina taká zaujímavá.

Celý článok Ing. A. MREKAJOVEJ, PhD. z NPPC – VÚŽV Nitra si môžete prečítať v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 51.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *