30.03.2023 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ošetrovanie trávnych porastov v jarnom období

Jarné obhospodarovanie trávnych porastov je veľmi dôležité, pretože sa zlepšujú fyzikálne a biologické pomery pôdy, mení sa botanické zloženie a tým aj produkčné a kvalitatívne vlastnosti krmu.

Na jar je prvým a najdôležitejším mechanizačným zásahom smykovanie, ktoré urovnáva povrch, rozhŕňa krtince, mraveniská a na pasienkoch rozhŕňa aj exkrementy. Nerozhrnuté výkaly na pasienku spôsobujú vznik tzv. mastných miest, ktoré zvieratá obchádzajú. Vznikajú tým nedopasky a dochádza k zhoršeniu druhového zloženie porastu, klesá úroda fytomasy.
Medzi najpoužívanejšie povrchové opatrenie na trávnych porastoch patrí bránenie. Používajú sa najmä prstové brány, ktoré majú aj odburiňujúci účinok z dôvodu narúšania širokolistých burín. Ďalej prevzdušňujú mačinu, vyrovnávajú povrch pasienkov, rozhŕňajú mraveniská a aj exkrementy. Toto opatrenie často nahrádza smykovanie. Bránenie ťažkými bránami sa neodporúča, z dôvodu pomalšieho dorastania poranených rastlín, neskoršieho zberu a aj negatívneho vplyvu na druhové zloženie, lebo výkonné druhy tráv reagujú citlivejšie. Odporúčame opatrenie vykonať čo najskôr na jar. Čím viac je termín bránenia posunutý, tým sa jeho efekt znižuje. Porasty treba brániť vždy po vrstevnici, aby vznikli jemné ryhy, ktoré zvyšujú zadržiavanie vody na svahoch.

Ďalším pratotechnickým opatrením je valcovanie. Zvyšuje kapilárnu vodivosť pôdneho profilu a podporuje vzlínavosť podzemnej vody, čím sa zlepšuje zásobovanie koreňovej zóny vodou. Efekt valcovania je rozdielny na rôznych druhoch pôd. Pozitívny efekt je na piesočnatých, humóznych, kyprých a rašelinových pôdach, kde povrchové časti sú suché, zatiaľ čo v spodine je nadbytok vlahy. Na ílovitých pôdach s nevyhovujúcou hladinou podzemnej vody alebo na vlhších pôdach nevalcujeme. Rovnako aj príliš suché pôdy nie je účelné valcovať, pretože jeho efekt neovplyvní vzlínanie, ale spôsobí ďalšie vysúšanie a poškodenie porastu. Valcovanie môže regulovať zastúpenie ruderálnych burín v poraste znížením ich konkurenčnej schopnosti, čím z porastu postupne ustupujú. Naopak podiel ďatelinovín a niektorých tráv sa mierne zvyšuje. Pri zakladaní ďatelinotrávnych miešaniek má valcovanie väčší význam.

Viac sa dočítate v príspevku Ing. VLADIMÍRY VARGOVEJ, PhD. a Ing. ZUZANY KOVÁČIKOVEJ, PhD. z NPPC - VÚRV - Ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 14.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down