10.08.2018 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ošípané v systéme trojplemenného kríženia

Podľa FAO (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) má bravčové mäso najvyšší podiel na globálnej spotrebe všetkého mäsa suchozemských živočíchov. S cieľom dosiahnuť maximálnu efektívnosť je v chove ošípaných aplikovaný proces hybridizácie (kríženia) s využitím špeciálne vyšľachtených materských a otcovských plemien či línií.

Rentabilita produkcie bravčového mäsa je ovplyvnená produkčnými znakmi, ktoré bývajú v procese selekcie kombinované do lineárnych chovných cieľov. Aby vykonávaná selekcia bola úmerná ekonomickému významu každého znaku, je potrebné definovať tzv. ekonomické váhy (EV) znakov. Tieto EV sú špecifické pre znaky zahrnuté v chovnom cieli materských a otcovských plemien a preto je pri výpočte EV nutné zohľadniť postavenie daného plemena v systéme kríženia.

Na určenie EV znakov ošípaných boli v minulosti vyvinuté a aplikované rôzne bio-ekonomické modely. Každý z týchto modelov však bol špecifický pre podmienky v rámci jednej krajiny alebo pre komerčný chovný program určitej spoločnosti. Navyše, počítačové programy týchto modelov neboli voľne prístupné.
V ČR bola doteraz pri výpočte EV niektorých produkčných a reprodukčných znakov ošípaných využívaná jednoduchá zisková funkcia, prispôsobená pre komerčnú (finálnu) úroveň hybridizácie. Preto bol na VÚŽV Praha Uhříněves vyvinutý všeobecný a voľne dostupný program EWPIG, ktorý je dostatočne flexibilný na modelovanie rôznych systémov chovu ošípaných od čistokrvnej plemenitby až po štvorplemenné kríženie. V nasledujúcich riadkoch budú prezentované výsledky výpočtu aktuálnych EV pre komplex znakov ošípaných chovaných v ČR systéme trojplemenného kríženia a ich uplatnenie pre potreby šľachtenia v rámci národného šľachtiteľského programu CZEPIG.

Celý článok Ing. Emila KRUPU, Ph.D. a kol. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., Praha Uhříněves si môžete prečítať v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 33.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down