11.04.2014 | 05:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Osvedčená značka, osvedčený model

Bez presnej sejby poľnohospodárskych plodín sa dnes už iba ťažko dá predstaviť moderné poľnohospodárstvo. Kvalita založenia porastu, sejba, významným spôsobom ovplyvňuje výnos a samozrejme aj samotnú ekonomiku pestovania. Riešenie problémov presnej sejby ponúka spoločnosť Agroservis spol. s r.o., ktorá sejačkami na presný výsev značky KUHN, dokáže tento problém riešiť. O kvalite presných sejacích strojov KUHN, sa presvedčili aj na Poľnohospodárskom výrobno-obchodnom družstve v Mokranciach, kde trojlístok presných sejačiek KUHN doplnil najnovší model, KUHN Maxima 2 RT, ktorý bol na družstvo dodaný iba prednedávnom.

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance začínalo ako väčšina slovenských družstiev transformáciou v roku 1992 na výmere 1640 ha. Dnes je výmera družstva približne o sto hektárov nižšia, pričom súčasťou sú i lúky a pasienky o rozlohe 48 ha. V osevnom pláne družstva nájdeme obilniny, olejniny, ale aj objemové krmivá pestované pre potreby živočíšnej výroby.

Rozvíjanie produkcie

„Ročne sme produkovali kukuricu na zrno približne na 300 ha. V posledných rokoch sme sa však začali užšie špecializovať na pestovanie technických plodín, ako je napríklad kukurica, pričom narástla aj výmera, na ktorej je pestovaná,“ povedal Ing. Alexander Korscsmáros, predseda Poľnohospodárskeho výrobno-obchodného družstva Mokrance a pokračuje. „To, že sme sa začali viac zameriavať na pestovanie kukurice, znamenalo zabezpečiť kompletné zázemie počnúc od sejby, cez ochranu počas vegetácie, až po pozberové spracovanie.“

Stavili na jednu značku

„V roku 2002, kedy sme začínali s rozširovaním pestovateľských plôch technických plodín, sme paralelne potrebovali riešiť problém technického vybavenia pre sejbu. Staršiu sejačku, ktorú sme dovtedy používali, bolo nutné nahradiť a to aj z toho dôvodu, pretože nebola schopná kontrolovať výsev. Samotnému výberu sejačky predchádzalo z môjho pohľadu naštudovanie  si odbornej literatúry, ako aj technických parametrov v tom čase dostupných sejačiek na trhu. Zamerali sme sa na sejačky, ktoré boli jednak cenovo dostupné a mali kvalitatívne parametre na nami požadovanej úrovni. V užšom výbere sa ocitli dva stroje, z ktorých jeden bol značky KUHN. Na základe technických parametrov a výsledkov práce, ktoré sme mali možnosť vidieť, nakoniec vyšla ako víťazná sejačka, šesťriadková presná sejačka KUHN Maxima, s prihnojovaním pod pätu,“ povedal Ing. Korcsmáros.

celý článok v RN č. 16

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down