16.02.2022 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ovocné stromy zo Slovenska sú v Európe vyhľadávané

Myšlienka pre vznik spoločnosti Plantex, ktorá bola založená v roku 1996, vzišla z viac ako storočnej tradície pestovania ovocia v obci Veselé a jej okolí neďaleko Piešťan. Z pohľadu histórie si pozornosť zasluhuje veľkostatkár Ján Škublič, ktorý pred viac ako 150-timi rokmi založil v obci veľkú ovocinársku škôlku – jednu z prvých na našom území, čím prispel k rozvoju ovocinárstva na Považí. Dnes sú prednosťou spoločnosti vedomosti a odborné schopnosti jej ľudí, flexibilita vo výrobe a v napĺňaní požiadaviek zákazníkov v Európe a vo svete, postavená na vysokej kvalite.

„V polovici minulého storočia vychádzajúc z tradície v pestovaní ovocia vznikla vo Veselom šľachtiteľská stanica zameraná na ovocné druhy. V susednej obci Borovce bol založený genofond ovocných rastlín, kde boli vysadené rozmanité typy marhúľ z rôznych častí sveta. Predstavovali základ pre šľachtenie nových odrôd. Tieto sa v súčasnosti stali predmetom nášho nového projektu zameraného na oživenie pôvodných odrôd v spolupráci s Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch,“ predstavil v skratke históriu vzniku spoločnosti Michal Nigut, obchodný manažér spoločnosti Plantex, ktorá bola v roku 1996 založená bývalými zamestnancami Šľachtiteľskej stanice vo Veselom v podstate na „zelenej lúke“. Pri zrode spoločnosti stáli Marián Varga - bývalý riaditeľ spoločnosti Plantex a súčasný prezident Ovocinárskej únie SR, Ľubomír Lovrant – súčasný riaditeľ spoločnosti Plantex, RNDr. Eva Sedláková, Ing. Miloslav Borovský a Jozef Pauko. Prelomovým pre rozvoj spoločnosti bol rok 2002 vstupom belgickej rodiny Woutersovcov – ovocinárov v tretej generácii, vďaka čomu sa spoločnosť Plantex začala viac presadzovať na medzinárodných trhoch.

S. Tureček, výrobný manažér spoločnosti Plantex a M. Nigut, obchodný manažér spoločnosti Plantex: Našim cieľom je ponúknuť zákazníkom naozaj chutné a kvalitné ovocie a kvalitný výsadbový rastlinný materiál - ovocné stromčeky.

Rozvoj spoločnosti

Ako uviedol M. Nigut - výroba v začiatkoch nebola špecifikovaná pre konkrétnu skupinu zákazníkov, či už záhradkárov, alebo profesionálnych pestovateľov ovocia – sadárov. Vyprofilovala sa až časom do troch hlavných činností, ktorými sú ovocné sady, ovocná škôlka a záhradné centrum pokrývajúce najrozmanitejšie potreby záhradkárov a malých pestovateľov. K ovocným sadom s rozlohou cca 100 hektárov patrí klimatizovaný sklad s triedičkou ovocia. Sortiment pestovaných druhov je široký, gro tvoria jablone, ďalej hrušky, marhule, broskyne, slivky plus jahodové plantáže na rozlohe 15 hektárov. Všetky novozaložené sady sú vybudované s najmodernejšími technológiami, t. j. disponujú opornými konštrukciami, úspornými a protimrazovými závlahami, sieťami proti krupobitiu. Takmer všetko ovocie dopestované vo Veselom je umiestňované na slovenský trh pod značkou „Dobrý ježko“.

Ovocná škôlka

„Stredisko ovocnej škôlky je aktuálne v Bučanoch pri Trnave, kde na tamojších plochách na výmere 130 hektárov rotujeme výrobu posledných deväť rokov, čo je už hraničné,“ uviedol Stanislav Tureček, výrobný manažér spoločnosti Plantex. Objasnil, že výroba ovocnej škôlky z hľadiska dodržania pestovateľských zásad musí migrovať, preto dnes hľadajú nové plochy. Celková ročná produkcia ovocných stromčekov je naozaj impozantná, na úrovní 1,2 až 1,5 milióna ovocných stromov v závislosti od nastavenia obchodných kontraktov. Výroba v škôlke je rozdelená do dvoch smerov - pre profesionálnych pestovateľov ovocných rastlín – sadárov a pre záhradkárov - hobistov. Hlavný rozdiel je v počte stromov, kým pre hobistov ročne vypestujú cca 150 tisíc ovocných stromčekov v širokom sortimente druhov, odrôd, typov podpníkov, naproti tomu pre profesionálne sady je pestovanie ovocných stromčekov realizované v ucelených blokoch, kde konkrétnu odrodu dokážu vypestovať po 200 až 300 tisíc kusoch. Rozdiel je aj vo výrobnom cykle, v prípade sadárov trvá dva roky, cieľom je vypestovať stromček so založeným plodonosným obrastom, aby pestovateľ po vysadení mohol do roka zberať úrodu. Naopak záhradkári uprednostňujú jednoduché typy ovocných stromčekov, ktoré si chcú tvarovať podľa seba.

Ponuka záhradného centra Plantex je široká, možnosti nakupovania rozšírili aj o e-shop

Záhradné centrum pre každého zákazníka

Ponuka záhradného centra, ktorú v počiatkoch tvorili iba ovocné stromčeky, sa postupne rozšírila s cieľom pokryť rozmanité požiadavky záhradkárov, t. j. k zakúpenému stromčeku si môžu kúpiť oporu, hnojivo, ochranu proti ohryzu, technické vybavenie, či záhradné náradie. Ako uviedol S. Tureček, v posledných rokoch práve záhradné centrum najviac rástlo, ľudia sa počas pandémie viac venovali prácam v záhradách, vrátili sa späť „ku koreňom“ so zámerom vypestovať si vlastné ovocie či zeleninu: „Možnosti nakupovania sme preto rozšírili o e-shop, čím sme preklenuli aj strach zákazníkov z priameho kontaktu. Navyše záhradné centrum zastrešuje samozbery jahôd, marhúľ, broskýň, čím opäť vychádzame v ústrety našim zákazníkom môcť si naoberať ovocie pre seba.“

Jedinečný a univerzálne využiteľný

Prioritou spoločnosti Plantex je ovocná škôlka, ku ktorej prináleží univerzálne využiteľný klimatizovaný sklad pre ovocné stromčeky, podpníky, vrúble, očká.

„Sklad sme vybudovali na základe našich skúseností z ciest po západnej Európe, kde podobné sklady majú. Avšak v konštrukcii skladu tu vo Veselom sme išli ďalej. Ak by sa nám totiž v škôlkarskej výrobe nedarilo, došlo by k nepredvídaným udalostiam na trhu, môžeme ho prebudovať na skladovanie ovocia alebo aj zeleniny,“ uviedol M. Nigut, „napriek vyšším investíciám nás teší, že sme túto myšlienku dokázali zrealizovať a teraz naopak, chodia sa k nám inšpirovať kolegovia zo zahraničia.“

Do skladu, ktorý aktívne využívajú od roku 2011, sa vmestí okolo 700 tisíc ovocných stromov, skladované sú od novembra až do mája. „Je to z dôvodu širokého spektra našich zákazníkov, zo všetkých podnebných pásiem Európy - od Španielska, Portugalska, cez Francúzsko, Nemecko až po zákazníkov v Nórsku, každý sadí v inom čase,“ objasnil pozadie výroby M. Nigut. Kým zákazníci na Slovensku, v Maďarsku, Nemecku preferujú vysádzanie na jeseň, naopak v Španielsku, v ktorom je na jeseň príliš sucho a teplo, navyše sa venujú zberom neskorých odrôd jabloní, začínajú sadiť v januári - februári. Postupne v sadení nasleduje juh a stred Francúzska, v marci – apríli sadia poliaci. O vyorávaní stromčekov a ich uložení do skladu u nás rozhodujú aj mrazy v decembri. „Ak by totiž stromčeky vonku zamrzli – nebolo by možné ich vyorať a dodávky v januári by boli ohrozené,“ spresnil špecifiká výroby S. Tureček.

Certifikovaný biologický materiál

Biologický materiál pre výrobu ovocných stromčekov sa na Slovensku nepestuje. Ako uviedol M. Nigut je to nerentabilné pri takom malom objeme: „Klienti uznávajú biologický materiál len od renomovaných certifikačných úradov, ktoré sú v Holandsku taktiež vo Francúzsku, preto gro podpníkov berieme z týchto krajín. Samotné odrody (vrúble, očká) odoberáme priamo od šľachtiteľských spoločností. Po dovezení do Plantexu začína výroba stromčekov - v zime vrúbľovaním, v lete očkovaním. „Aktuálne štepíme na podpníky a následne na jar navrúbľovanú časť vysadíme v škôlke, z ktorej za jeden, alebo dva roky vypestujeme stromček podľa požiadaviek zákazníka. Výroba v lete spočíva v očkovaní na dovezený podpník – ten ale najskôr ošetríme, preskladníme a v marci vysadíme, do leta zapestujeme, v lete zaočkujeme a v ďalšom roku z neho pestujeme stromček podľa požiadaviek zákazníka,“ vysvetlil sled operácii S. Tureček.

Flexibilita v priestore, čase a množstve

Spoločnosť Plantex si vysokou kvalitou dodávaných ovocných stromčekov za tie roky na trhu v Európe aj vo svete vybudovala meno, ako uviedol M. Nigut - máme veľa spokojných zákazníkov: „Dokážeme flexibilne reagovať na ich požiadavky. Proces výroby dokážeme skrátiť na jeden rok využitím kmeňotvornej odrody, na ktorú očkujeme alebo vrúbľujeme. Druhým dôležitým aspektom je termín dodania - ak chce zákazník na jeseň vysádzať, v porovnaní s väčšinou škôlok v Európe, ktoré nie sú schopné časovo v tomto období dodať tovar, my naopak dokážeme rýchlo vyorať a zákazník tak môže na jeseň sadiť. Navyše flexibilne reagujeme nielen na termíny dodávok, ale aj v požadovaných objemoch.“

M. Nigut upozornil na špecifiká výroby ovocnej škôlky, ktorá je uzavretá, na 80 – 90 percent dopredu plánovaná pre konkrétneho zákazníka: „Samozrejme ovocné stromčeky máme vždy aj na voľný predaj, čím sme v porovnaní s konkurenciou zaujímavý. Ak nám zákazník zavolá, je predpoklad, že dokážeme jeho požiadavky uspokojiť.“

Stavili na kvalitu

„Nami dopestované ovocné stromčeky sú robustné na vzhľad kompaktnejšie, dobre znášajú výkyvy počasia aj horšie podmienky prostredia. Navyše naši zákazníci veľmi oceňujú, že stromy z Plantexu v prvom roku po vysadení zarodia. Je to naše know-how, za ktorým sú odborné vedomosti, praktické skúsenosti, roky vzdelávania sa,“ uviedol S. Tureček. Vďaka tomu sa spoločnosti Plantex podarilo presadiť v južnom Tirolsku, kde ich odberateľom je veľká ovocinárska spoločnosť Melinda. Taktiež v Nemecku - v mekke ovocinárstva, ktorou je oblasť Bodamského jazera. Obchodné aktivity rozšírili do Hamburgu - Elbe Obst. „V prípade nemeckej klubovej odrody Fräulein - vyšľachtenej v Nemecku pre nemecký trh, sa naša spoločnosť Plantex stala jedným z jej hlavných dodávateľov,“ uviedol M. Nigut k niektorým zo širokých obchodných aktivít spoločnosti. Pre zaujímavosť - naposledy v decembri dodali z Plantexu stromčeky hrušiek jednej rodine do Francúzska, ktorá už po deväť generácií pestuje ovocie a v minulosti ním zásobovala kráľovský dvor.

Veľká téma klubové odrody

„Z klubových odrôd, ktorých je na trhu viac ako 50, sme si pred 12 rokmi vybrali odrodu RoHo 3615, známu pod obchodnou značkou Evelina®. Sady s touto odrodou sú po celej Európe ale aj v Južnej Amerike. U nás dosahuje jedny z najlepších výsledkov v úrodách, kvalite a v chuti,“ ocenil výber S. Tureček. Druhou klubovou odrodou spoločnosti je Fuji, z ktorej kolegovia v Taliansku vyselektovali červené jablko s pásikmi, ktoré je sladšie ako bežné Fuji – na trhu je pod názvom Kiku®. Pred piatimi rokmi v spolupráci s belgickou rodinou začali pestovať odrodu hrušky letnej, ktorú objavili v Nórsku. Na Slovensku je známa pod značkou Q-tee®.

Spolupráca – základ úspechu

V hľadaní ďalších zaujímavých odrôd Plantex úzko spolupracuje s mnohými centrami šľachtenia ovocných druhov po svete, ako napr. IFO vo Francúzsku, DOSK v Nemecku, IRTA v Španielsku, UEB v Českej republike a ďalšími. Novinkou je nadviazanie spolupráce s americkou univerzitou v Minnesote, ktorá patrí k špičke v šľachtení odrôd jabloní. „Výsledkom sú dve zaujímavé skoré odrody jablone, ktoré tu už máme - SweeTango® a Rave®. Aktuálne sa snažíme o nadviazanie spolupráce s univerzitou vo Washingtone, kde majú výnimočnú odrodu jablone WA38-Cosmic Crisp®, o ktorú je na trhu obrovský záujem a v našom odbytovom združení BONUM ju chceme pestovať pre slovenský trh,“ informoval M. Nigut o ďalších pozoruhodných aktivitách spoločnosti. Ako dodal S. Tureček – ani zďaleka to nie je všetko: „Spolupracujeme s kolegami na Novom Zélande, kde je sústredený najlepší genofond pre šľachtenie jabloní na svete, pochádzajú odtiaľ známe odrody Gala a Braeburn. Konkrétne v skúšaní máme odrody jablone s dvojitou rezistenciou proti chrastavitosti, čo má veľký význam v podmienkach sprísňujúcich sa pravidiel používania pesticídov. Aktuálne riešime podpis zmluvy s konzorciom zo Španielska a Nového Zélandu, ktoré šľachtí jablone na odolnosť proti klimatickej zmene, najmä voči horúčavám a suchu.“

Čo dodať - aktivity spoločnosti Plantex sú naozaj rozsiahle, či už ide výrobu ovocných stromčekov, ktorých kvalitu oceňujú najmä vo svete, až po záchranu starých pôvodných odrôd ovocných rastlín, svojou činnosťou sa tak zaradila medzi výnimočné slovenské spoločnosti, ktoré si rozhodne zaslúžia pozornosť. Ako na záver stretnutia M. Nigut a S. Tureček v zhode dodali: „Našim cieľom je odlíšiť sa od ostatných krajín, ponúknuť našim zákazníkom naozaj chutné a kvalitné ovocie a kvalitný výsadbový rastlinný materiál- ovocné stromčeky. Máme na to všetky podmienky.“

                                                                       VIERA UVÍROVÁ                                                                                 FOTO – AUTORKA

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down