15.11.2022 | 05:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ovocný sad v milionárskej štvrti

Iris Hanzelová získala na projekt vybudovania sadu veľký pozemok medzi vilami v exkluzívnej štvrti

v Trenčíne. Namiesto sadu na pozemku vyrástol „záhradný domček“ s rozmermi rodinného domu.

Generálny riaditeľ SPF ukázal ďalší z pozemkov, ktoré Pozemkový fond predal na účel vybudovania

ovocného sadu. V roku 2014 parcelu o výmere 4299 m2 odkúpila Iris Hanzelová v milionárskej štvrti

v Trenčíne na Hornom Šianci v susedstve Mariána Hossu, Martina Škrtela, Mariána Gáboríka. Na

pozemku vyrástol „záhradný domček“ s rozmermi rodinného domu. Či sa tam našlo miesto aj pre

plánovaných 91 sliviek, 308 drieňov, 153 áronií, 8 gaštanov, orecha, liesky a 8 koreňov viniča

majiteľka skontrolovať zatiaľ neumožnila.

Pri predaji pozemku pritom príslušný regionálny odbor SPF skonštatoval, že pozemok nie je určený nbudúcu zástavbu a SPF stanovil kúpnu cenu 23 Eur za m2, aj keď cena porovnateľných nehnuteľností bola v tom čase 54 Eur za m2. Aktuálne ceny stavebných pozemkov v centre Trenčína dosahujú cenu až 300 Eur za m2.

Aj Najvyšší kontrolný úrad vo svojej správe po kontrole v SPF skonštatoval, že „na parcele sa

nachádza rodinný dom, ktorý nebol uvedený v projekte „Ovocného sadu“. Z uvedeného možno

predpokladať, že úmysel výsadby ovocného sadu bol len zámienkou, resp. spôsobom, ako sa dostať

k lukratívnym pozemkom nachádzajúcich sa v intraviláne krajského mesta Trenčín“.

Podľa platného územného plánu je na uvedenom pozemku záhradková osada, v ktorej sú prípustné

záhradné domčeky s maximálnou výmerou zastavanej plochy 40 m2 a výškou podlažia 3,6 m.

Napriek tomu vydalo Mesto Trenčín 19.12.2018 kolaudačné rozhodnutie na užívanie „Novostavby

záhradného domčeka“ so zastavanou plochou 93,89 m2, úžitkovou plochou 136,83 m2 pripojenou na verejný vodovod a kanalizáciu.

Spolu s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym sme vyzvali majiteľa, aby

umožnil kontrolu na pozemku, dodnes nereagoval. Ak sa ukáže, že sad nebol vysadený v súlade

s projektom a v rozpore so zmluvou bol na pozemku vybudovaný objekt vo veľkosti rodinného domu podnikneme všetky kroky, aby sa pôda vrátila do rúk Slovenskej republiky. Zároveň vyzývame Mesto Trenčín, aby preskúmalo zákonnosť vydaného stavebného povolenia a následného kolaudačného rozhodnutia. “, uzavrel Ján Marosz.

Otáznikov v súvislosti s touto lokalitou je viac. Celá milionárska štvrť sa nachádza na pôvodných

pozemkoch Výskumného ústavu ovčiarskeho, ktorý sídlil v tzv. Tisovej vile. (Postavil ju bratanec

Jozefa Tisa a po vojne prepadla v prospech Československej republiky). Časť týchto pozemkov sa v 90. rokoch minulého storočia dostala za bližšie neznámych okolností z vlastníctva štátu do súkromných rúk. Medzi ich nadobúdateľmi bol Milan Topoli - bývalý poslanec Národnej rady za HZDS, bývalý prednosta Krajského úradu, bývalý vedúci Úradu vlády za tretieho kabinetu Vladimíra Mečiara a bývalý podpredseda HZDS pre územnú správu, Peter Baco - vtedajší minister pôdohospodárstva, jeho dcéra Katarína Raganová a Bohumil Hanzel, spoluzakladateľ strany SMER SD. Všetci si v lokalite vybudovali honosné vily.

Dcéra bývalého ministra pôdohospodárstva Katarína Raganová bola úspešná aj v iných prípadoch pri

získavaní štátnych pozemkov v správe SPF. Napríklad v zastúpení za reštituenta Mordechaja Adlera

spoločne s Petrom Marhulom, podpisovala reštitučnú zmluvu na náhradné pozemky v Trnave.

Otázniky vyvoláva aj jej obrovské pozemkové vlastníctvo v miestnej časti Bratislavy Devíne.

Aj Iris Hanzelová je v obchodoch s pozemkami mimoriadne úspešná. Hanzelovci stoja za veľkými

developerskými projektami v Trenčíne a okolí.

„Je zrejmé, že v tomto prípade došlo nielen k porušeniu zmluvy, ale zjavne aj k porušeniu zákona zo

strany štátnych zamestnancov. Aj v tomto prípade považujeme za dôležité vyvodiť zodpovednosť, aby bolo jasné, že skončili časy, kedy tzv. naši ľudia, stáli nad zákonom. Zákony musia platiť pre

všetkých.“, doplnil riaditeľ SPF. „Zároveň máme stále viac indícií, že pôda vo vlastníctve štátu

prechádzala na SPF do súkromných rúk netransparentne a v rozpore so zákonom vo väčšom rozsahu. Bohužiaľ, vzhľadom k žalostnému a neúplnému stavu evidencie týchto prevodov v archívoch fondu je veľmi náročné tieto krádeže odhaliť.“

(SPF)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down