03.04.2014 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) na svojej internetovej stránke zverejnila oznam, že žiadosti o tohtoročné priame podpory na pôdu sa budú podávať v termíne od 14. apríla do 15. mája 2014.

Ako platobná agentúra ďalej uviedla, v uvedenom termíne sabudú predkladať žiadosti o:

  • jednotnú platbu na plochu (SAPS),
  • doplnkovú platbu na plochu,
  • platbu na chmeľ,
  • platbu na dojnicu,
  • osobitnú platbu na cukor,
  • osobitnú platbu na ovocie a zeleninu,
  • vyrovnávací príspevok v znevýhodnených oblastiach,
  • agroenvironmentálnu platbu,
  • zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia a o agroenvironmentálnu platbu (nové záväzky je možné prijať iba na agroenvironmentálne podopatrenia  v zmysle § 35 písm. b) integrovaná produkcia a písm. c) ekologické poľnohospodárstvo, ktoré boli realizované v programovom období 2007 - 2013 a boli ukončené v roku 2012),
  • platbu na územia európskeho významu na poľnohospodárskej pôde.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája do 9. júna 2014) bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania. Po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti môže žiadateľ zmeniť resp. doplniť žiadosť najneskôr do 31.5.2014.

Platobná agentúra pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili v roku 2013 jednotnú žiadosť, predtlačené formuláre: identifikačného listu, jednotnej žiadosti, zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, zoznamu dojníc a grafické prílohy, ktoré si môžu vyzdvihnúť od 14. apríla 2014 na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

Platobná agentúra upozorňuje žiadateľov, že v zmysle čl. 12 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009, ak nastali akékoľvek zmeny, doplnenia údajov, alebo ak je údaj v predtlačených formulároch nesprávny, žiadateľ je povinný tento formulár opraviť a uviesť skutočné a pravdivé údaje a deklarovať aktuálnu plochu každej dotknutej parcely a v prípade potreby uviesť nové hranice referenčnej parcely.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down