30.04.2014 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Oznámenie o zverejnení návrhu strategického dokumentu

Oznámenie o zverejnení návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu "Program rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014-2020" a o termíne a mieste verejného prerokovania.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správa o hodnotení strategického dokumentu "Program rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014-2020" podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú sprístupnené na internetovej stránke MPRV SR http://www.mpsr.gov.sk/ a na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.
Stanoviská k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať do 21. mája 2014 na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR  Odbor environmentálneho posudzovania Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ďalej oznamuje, že

Verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014-2020“ podľa § 17 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutoční dňa 12. mája 2014 o 10.00 h v zasadačke Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy – NPPC, Gagarinova 10, Bratislava.
(tasr)

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down