27.02.2014 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie podpory v rámci Sekcie organizácie trhu

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom, resp. prijímateľom pomoci v rámci opatrení organizácie trhu (Sekcia organizácie trhu, PPA), že dňa 27. 02. 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 34/2014 Z. z.

Týmto zákonom sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, napr. zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov Pôdohospodárska platobná agentúra bude naďalej vyžadovať od žiadateľov, resp. prijímateľov pomoci v rámci opatrení Sekcie organizácie trhu predloženie minimálne troch porovnateľných cenových ponúk, vrátane víťaznej a zápisnicu z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej ponuky.

Zároveň oznamujeme, že v najbližšom období Pôdohospodárska platobná agentúra upraví metodické postupy za jednotlivé opatrenia sekcie organizácie trhu, ktoré budú zverejnené na jej webovej stránke.

(apa.sk)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down