Filter
Skrátenie výšky pšenice ozimnej po aplikácii prípravkom Moddus (vľavo)

Skúsený a profesionálny partner v obilninách

Pri meniacich sa klimatických podmienkach, nie len vo svete, ale aj na Slovensku, je regulácia porastu obilnín už samozrejmosťou u každého hospodára. Poľahnutie obilnín je strašiak každého pestovateľa. Správna regulácia porastu dokáže zaistiť bezstarostný zber a istú úrodu. Na tento účel je originálny Moddus jednoznačne najspoľahlivejším partnerom.

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Fond rieši 260 žiadostí mladých farmárov o osobitný nájom

Slovenský pozemkový fond (SPF) sa aktívne venuje osobitnému nájmu pôdy pre mladých farmárov. Do dnešného dňa fond eviduje stovky žiadostí mladých poľnohospodárov a poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky malého podniku alebo mikropodniku. Osobitný nájom rieši SPF podľa nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom. Informoval...

Kategórie: Spravodajstvo

REPKA ( Jar ) + Agronóm č. 1 / 2019

Eliminovať riziká v pestovaní repky Azda ani v jednom mesiaci v roku nemáme toľko pranostík viažucich sa na otvorenie vegetácie ako práve vo februári, čo je v podstate aj logické, napr.: „Na svätú Agátu daj poľu superfosfátu. Februárová voda – pre polia škoda.“ Alebo: „Február biely, mrazivý, nádej na úrodu...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Dôležitý je pôvod mäsa, a nie to, odkiaľ je dodávateľ

Po nedávnom škandále s poľským hovädzím mäsom sa zástupcovia zriaďovateľov a prevádzkovateľov stravovacích zariadení sa prostredníctvom masmédií vyjadrovali k pôvodu mäsa, z ktorého pripravujú jedlo. Aby boli ich stravníci takpovediac „v pohode“, prevádzkovatelia so zjavnou spokojnosťou uvádzali, že situáciu si aktuálne zisťovali a môžu povedať, že mäso majú od slovenských...

Kategórie: Spravodajstvo