Filter

Z ochrany rastlín sa stali poľnohospodárske riešenia

Spoločnosť BASF v uplynulom období dokončila akvizíciu širokej škály podnikov a aktív, ktoré pôvodne patrili spoločnosti Bayer. Táto transakcia pre firmu znamená strategické doplnenie do portfólia podnikov, ktoré sa venujú ochrane rastlín a biotechnologickým a digitálnym poľnohospodárskym aktivitám. Zároveň to pre firmu znamená vstup do segmentu osív, neselektívnych herbicídov a...

Kategórie: Spravodajstvo

Farma je zdrojom poučenia, výchovy i zábavy

Príbeh Ali farmy, Občianskeho združenia Dlhovekosť vo Vinosadoch v okrese Pezinok, ktorá vyvíja činnosť už dva roky, je tak trochu prozaický. Nielen názvom, ale aj jej samotným zameraním na exkurzie a prázdninové letné tábory v prírode pre deti. Takýto tábor je naozaj atypický, ba až zvláštny, no pre 5- až...

Kategórie: Spravodajstvo

Príprava 8. ročníka Celoslovenských dní poľa odštartovala

Dňa 26. júla 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie organizátorov Celoslovenských dní poľa (CDP) s vystavovateľmi osív, ochrany a výživy rastlín. Spoločnosť Profi Press, s. r. o. a Združenie agropodnikateľov družstvo Dvory nad Žitavou, na ktorého pôde sa výstava pravidelne koná, spoločne s vystavovateľmi, zhodnotili tento ročník a diskutovali o príprave...

Kategórie: Rastlinná výroba

Vplyv biokalu na produkciu a kvalitu trávneho porastu

Výrazný pokles výroby organických hospodárskych hnojív posúva do popredia rôzne alternatívne formy využívania hospodárskych odpadov organického pôvodu so zámerom riešiť deficit organickej hmoty v pôde a udržať pôdnu úrodnosť na požadovanej úrovni. Jednou z možností, je využitie digestátu – biokalu, odpadu po kontinuálnej fermentácii živočíšnych a rastlinných odpadov, ktorej cieľom...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Preemergentná ochrana rastlín pomocou herbicídov

Preemergentná aplikácia herbicídnych prípravkov na ochranu rastlín je aplikácia vykonaná pred vzídením plodiny aj burín po sejbe, spravidla do troch dní od vykonania sejby. Aktuálne sa preemergentná aplikácia herbicídov bude vykonávať po sejbe ozimných olejnín (kapusta repková pravá) a potom neskoršie po sejbe hustosiatych ozimných obilnín (pšenica letná forma ozimná,...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Efektívne spôsoby ochrany poľných plodín

Súčasnú poľnohospodársku výrobu si nemožno predstaviť bez využívania integrovanej ochrany rastlín pred chorobami, škodcami a burinami. Popri mechanických a preventívnych spôsoboch regulácie škodlivých činiteľov, významnú úlohu v nej zohrávajú chemické prípravky. Nehľadiac na cenu chemických preparátov, určených na ošetrovanie poľných kultúr, je ich používanie najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom ochrany rastlín...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa