Filter

Identifikujme chyby a neopakujme omyly z minulosti

Vždy sa poteším, keď je záujem o moje skúsenosti. Považujem totiž za správne, aby sme v agrárnej politike identifikovali chyby, a aby sme neopakovali omyly z minulosti. Rovnako je dobré poučiť sa z pozitívnych postupov, vykonaných v minulosti. Veď vyspelé spoločnosti využívajú skúsenosti odchádzajúcich generácií veľmi efektívne. ...

Kategórie: Spravodajstvo

Vädnutie hrozna v roku 2018

Vädnutie hrozna je fyziologické ochorenie viniča, ktoré spôsobuje straty na úrode v priemere o viac ako 10 percent, a v niektorých vinohradoch môžu straty dosiahnuť až 70 percent. Pri vädnutí strapcov dochádza k spomaleniu dozrievania a vyfarbovania bobúľ hrozna a k zhoršeniu chuti hrozna a vína. ...

Kategórie: Spravodajstvo

Traktorový protest: áno aj nie

Spolok farmárov Slovenska sa rozhodol nepodporiť aktívne traktorový protest nespokojných farmárov, ktorí smerujú na strojoch do hlavného mesta Slovenska. Spolok deklaroval, že pri podpore rôznych foriem prejavu nesúhlasu musí byť veľmi obozretný.

Kategórie: Spravodajstvo

Politika vidieckej krajiny by mala byť politikou pre ľudí

V historickom kontexte bol vidiek prioritou spoločenského vývoja, ktorá podmienila aj vznik miest. Rozhodujúcu úlohu v tomto smere zohrala schopnosť vidieka produkovať viac potravín ako bola jeho potreba a ich efektívne približovanie spotrebiteľom. Následné sústreďovanie sa hospodárskeho a kultúrneho života do miest (urbanizácia) podmienilo vznik dvoch základných typov krajiny: mestskej...

Kategórie: Spravodajstvo

Tlak na nesprávnu pílu

Papier vraj nepustí. Veľavravnou výhovorkou slovenských byrokratov je „lebo Brusel“. Ale je to naozaj tak? Možno si spomínate na citát z kultovej českej komédie: „Dej blbci funkci, a vymyslí lejstro“. Ak sa pozrieme na to, kto a ako dnes väčšinou dostáva funkcie vo verejnom sektore, potom ten citát asi nebude...

Kategórie: Spravodajstvo

Treba uprednostniť domácu produkciu

O aktuálnom vývoji v hydinárskom odvetví na Slovensku aj v súvislosti s nedávnymi potravinovými škandálmi informovali novinárov v Bratislave predstavitelia Únie hydinárov Slovenska (ÚHS). Zároveň navrhli niekoľko opatrení, ktoré by podľa ich názoru mohli pomôcť ich odvetviu....

Kategórie: Spravodajstvo