29.05.2023 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pastva zvierat a voľba pastevných systémov

Najstarším spôsobom obhospodarovania trávnych porastov je pastva. Toto racionálne a ekonomické využitie trávnych porastov je pre formovanie našej krajiny dôležité a jej vplyv je známy od počiatku poľnohospodárstva, t. j. od neolitu až po súčasnosť.

Pred vznikom poľnohospodárstva išlo o pastvu veľkých divých zvierat, hlavne pratura, zubra európskeho a koňa divokého. Pomocou týchto veľkých spásačov sa docielilo udržanie lesných svetlín a malých bezlesných plôch. So zavedením poľnohospodárstva nasledovala od staršej doby železnej už bežne známa pastva hospodárskych zvierat, najmä dobytka, oviec a kôz.
V súčasnej dobe sa vplyvom popularizácie ekologického poľnohospodárstva dostáva pastva opäť do popredia záujmov mnohých chovateľov a poľnohospodárskych podnikov a tento trend začína byť zrejmý pri pohľade na krajinu, jej biodiverzitu i na ponuku pastierskych produktov od mnohých výrobcov.
Pastva predstavuje biologický proces, pri ktorom bylinožravce prijímajú potravu konzumáciou rastlinnej biomasy. Nielen, že tak prirodzene prijímajú krmivá, ale je tým zaistený aj ich pohyb vonku na slnku a bez veľkej koncentrácie stajňových plynov.
Pred zavedením organizovaného obhospodarovania krajiny boli hlavnými spásačmi veľké bylinožravce. Tie však boli postupne vyhubené alebo potlačené a nastúpila éra poľnohospodárstva a s tým i pastva hospodárskych zvierat. Ale aj tá sa v priebehu formovania poľnohospodárskej činnosti menila. Od polovice 20. storočia sa začalo ustupovať od bežného tradičného poľnohospodárstva, čo sa prejavilo i na zmene biodiverzity krajiny. Úbytkom pastvy, ktorá mala svojim dlhodobým pôsobením nezastupiteľnú úlohu v krajinotvorných funkciách, zmizol rad ekologických procesov dôležitých pre lesné a nelesné stanovisko a došlo k poklesu biodiverzity lúčnych spoločenstiev.
Diskutovanou témou v oblasti chovu dobytka je pastva dojníc. Pre chovateľa mliečnych plemien v ekologickom poľnohospodárstve je tento spôsob odchovu vopred daný a je teda štandardom. Rovnako tak vo vysokohorských oblastiach. Avšak v konvenčnom poľnohospodárstve, najmä vo veľkochovoch, je toto prirodzené získavanie potravy ťažko realizovateľné. V Českej republike je z dojného dobytka najrozšírenejšie holsteinské plemeno...

Viac sa dočítate v príspevku Ing. MARIE GAISLEROVEJ, PhD. a kol. z VÚŽV, v.v.i., Praha-Uhříněves a Českej zemědělskej univerzity v Prahe - odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 22.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down