31.01.2023 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PD DEVIO: Takmer tri desaťročia verní jednej značke

Na jeden z takýchto podnikov sme sa vybrali aj v predvianočnom období, kedy je už po jesenných prácach a  poľnohospodári majú čas bilancovať. PD DEVIO Nové Sady aktuálne hospodári na výmere 4 500 ha pôdy v  katastroch deviatich obcí. Jeho polia sa tak rozprestierajú na rozhraní okresov Nitra, Topoľčany a  Hlohovec, kde má rozmiestnených celkovo osem stredísk. Podnik si ako jeden z  mála na Slovensku ponechal aj živočíšnu výrobu, v ktorej chová 5 000 kusov ošípaných a 2 800 kusov hovädzieho dobytka, vďaka čomu družstvo zamestnáva momentálne 140 ľudí vrátane manažmentu. S  predsedom predstavenstva PD DEVIO Nové Sady, Ing.  Igorom Jakubičkom, ktorý je na podniku už viac, ako tri desaťročia, sme sa stretli, aby sme sa pozhovárali o  histórii podniku a  o  skúsenostiach s  technikou zeleno‑žltej farby. Po ukončení štúdia sa tu zamestnal ako čerstvo vyštudovaný mechanizátor, a práci v poľnohospodárstve ostal verný dodnes. Za tieto tri desaťročia nabral dostatok znalostí a  skúseností a  momentálne je jedným z  tých, ktorí rozhodujú na podniku o nákupe techniky. Lepšieho respondenta sme si priať ani nemohli.

Pán predseda, vy, ako bývalý mechanizátor, ktorý je na družstve už viac, ako tridsať rokov si určite pamätáte na históriu podniku, i nákupu techniky. Skúste našim čitateľom priblížiť, ako to bolo s obnovou techniky po revolúcii...

Novodobé stroje sa na našom podniku začali obstarávať v roku 1993. Keďže sme podnikom s  tradičnou živočíšnou výrobou, prvým strojom, do ktorého putovala naša investícia bola samohybná rezačka, ktorá na podniku s veľkou živočíšnou výrobou zastáva nenahraditeľné miesto. O  rok neskôr prišiel na rad vyorávač cukrovej repy, ktorý sme nutne potrebovali vzhľadom na našu pomerne veľkú výmeru cukrovej repy. Následne sme sa dostali k obnove obilných kombajnov a  v  1996 konečne aj ku traktorom. Do toho roku tu prevládali Zetory 160, Škodovky a  Kirovec, ktorý máme na podniku dodnes. So značkou John Deere sme začali teda pracovať v roku 1996, kedy sme si ako družstvo zaobstarali prvé dva traktory radu 8200. Školenia k  týmto prvým traktorom som sa s  traktoristami zúčastnil aj ja sám. V  tom čase ešte spoločnosť Agroservis sídlila vo Svodíne. Postupne, rok čo rok sme sa snažili investovať do obnovy strojového parku a  tie najpálčivejšie otázky sme tak nateraz vyriešili.

Prečo ste sa onoho času rozhodli pre značku John Deere?

V čase, keď sa rozhodovalo o  nákupe nových traktorov, to bol rok 1996, boli na našom trhu etablované už takmer všetky najznámejšie svetové značky. John Deere patril už v tom čase bez pochýb k špičke medzi traktormi a  keď sme ako mechanizátori rozhodovali o obmene strojového parku, mali sme v  podstate jednoznačného víťaza. Priznám sa, zrejme nás ovplyvnila aj vysoká škola, kde sme už počas nášho štúdia počuli najviac slov chvály práve o  značke s  logom jeleňa. Keď sme na družstve nahrádzali staré Škodovky, rozhodli sme sa pre 200 koňové traktory John Deere, ktoré jazdia na našom podniku dodnes. Práve na tieto traktory nedopustím, pretože sa jedná o  jednoznačne najlepšie traktory spomedzi všetkých, ktoré na našom podniku za moje tridsaťročné pôsobenie pracovali.

Od nákupu týchto prvých strojov, ktoré pracujú na družstve dodnes však ubehlo veľa času. Ako vyzerá zloženie vášho strojového parku dnes?

Tak, ako som už spomínal, prvé dva traktory, ktoré sme po normalizácii nakúpili boli dva traktory radu 8200. Samozrejme sa z nich s  nákupom novej techniky stali skôr dopravné traktory, avšak dnes majú odpracované už zhruba 25 tis. motohodín. Onoho času sme za ne však kúpili šesťmetrové kompaktory a  sedemradličné otočné pluhy a  zapriahli sme ich do tých najťažších prác. Značke John Deere sme vďaka veľmi pozitívnym skúsenostiam ostali verní, a  tak približne v  roku 2004 nadišiel čas na kúpu novšieho modelu 8320. Postupne sme obnovili všetku traktorovú techniku, keď postupne pribudli ďalšie traktory radu 8, konkrétne 8330, v  roku 2012 model 8335, a  naj‑ novšie v  roku 2022 model 8R 410. To sú naše najvýkonnejšie traktory, no okrem nich máme na podniku dva traktory radu 3400, dve sedmičky a 12 traktorov radu 6.

Pri akých prácach nájdu využitie traktory John Deere na vašom podniku počas roka?

Postupne sme sa snažili obnoviť aj sejačky a tak sme v  roku 2005 nakúpili nové štvormetrové sejacie stroje, ku ktorým sa predtým kúpili traktory 8320 a  8330. Dokopy nájdete na našom podniku dvadsaťdva traktorov značky John Deere. So všetkými strojmi pracujeme dodnes. Šestkové traktory využívame tak ako na väčšine podnikov najmä v  doprave, pri rozmetaní maštalného hnoja v agregácii so samozberacími vozmi. Dva z nich máme celoročne agregované so slamárskymi vozmi, sú vybavené hydraulickou rukou a dovážajú slamu do objektov živočíšnej výroby, keďže stále robíme voľne loženú a nie lisovanú slamu.

Dvadsaťdva traktorov jednej značky na jednom podniku sa dnes nevidí len tak…

Možno sa zdá, že na našu výmeru máme na podniku veľké množstvo traktorov, ale nie je tomu tak. Samozrejme, pokiaľ by sme nemali živočíšnu výrobu, nemali by sme dvadsaťdva traktorov. Na rozdiel od niektorých iných podnikov sme ostali verní jednej značke hlavne z  dvoch dôvodov: Náš dodávateľ ponúka promptný servis, ktorý dopĺňa prevádzková spoľahlivosť strojov. Pokiaľ budem sedieť na mieste predsedu družstva, vždy si budeme vyberať spomedzi traktorov John Deere. Nevidím totiž dôvod, prečo by sme mali značku meniť, keďže spoľahlivosťou patrí táto značka aj v dnešnej dobe medzi to najlepšie, čo je na trhu k dispozícii. Na prvých traktoroch radu 8 sme do dnešného dňa nemuseli robiť žiadnu generálnu opravu či už motora, alebo prevodoviek. Na traktoroch sa menili iba bežné veci. Šestkové traktory sú v  mojich očiach tiež nezmary, pretože sme s  nimi nemali žiadne problémy za ten čas, čo sú u nás.

Nepokúšali sa vás konkurenčné firmy za tie roky presvedčiť na nákup iných strojov?

Musím podotknúť, že sa nebránime ani skúšaniu iných značiek. Naše skúsenosti s  konkurenčnými strojmi však hovoria jasnou rečou – prechádzať na inú značku sa neoplatí. Navyše, množstvo kolegov z  brandže sa v minulosti sťažovalo na iné značky traktorov. Ich traktory stáli v  dielni, zatiaľ čo naše stroje pracovali na poli a  my sme s  nimi boli spokojní. Na podnikoch, ktoré mali zlé skúsenosti s  traktormi nájdeme dnes viacero značiek. Môžeme si však všimnúť trend, že na popredných priečkach, napríklad v  súťaži TopAgro sa umiestňujú práve tie podniky, ktoré stavili na jednu značku techniky.

V  úvode nášho rozhovoru sme sa bavili o vašom poslednom nákupe, ktorým je traktor John Deere 8R 410. Aké sú vaše doterajšie skúsenosti s týmto strojom?

Traktor John Deere 8R 410 máme na podniku od leta 2022. Spoločnosť Agroservis nám ho ponúkla vo výbave Ultimate, vďaka čomu obsahuje takmer všetko, čo výrobca v tomto rade traktorov ponúka. Od tejto doby je agregovaný najmä s hĺbkovým kypričom, s ktorým obrobil už približne 1 000 ha pôdy. 8R 410 bude určený najmä na prípravu pôdy pod repky s  náradím do hĺbky 20 a  viac centimetrov. Stroj sme vyberali samozrejme podľa výkonu, pretože kyprič, s  ktorým je primárne agregovaný potrebuje 100 konských síl na každý jeden meter pracovného záberu. Je to pre nás najvhodnejší vysokovýkonný traktor, pretože v  našich podmienkach by sa veľký kĺbový traktor jednoducho neuživil. Hospodárime totiž v  príliš kopcovitom teréne, v  ktorom je práca so záberom 12 metrov nemysliteľná. Európska Únia nás navyše núti zmenšiť parcely na plochy o  veľkosti maximálne 50 hektárov, čo bude ďalší dôvod, prečo pri výbere traktorov na ťažké práce ostaneme pri rade 8R.

Na záver sme o  krátke zhrnutie skúseností s  najnovším prírastkom John Deere 8R410 požiadali aj agromechanizátora družstva, Ing.  Mariána Krčmára.

„Osobne som niekoľkokrát sedel v  našom najnovšom traktore 8R 410. Ergonómia v  kabíne a  použité materiály sú v  ňom komfortnejšie, ako pri iných značkách. Prirovnal by som to ku kúpe automobilu v lepšej výbave. Nedá mi nedoplniť predsedu, ktorý zabudol spomenúť, že všetky traktory rady 8R, 7R a  dva stroje z rady 6R máme vybavených presnou navigáciou, najstaršie traktory nevynímajúc. Do nich sme tiež v spolupráci so spoločnosťou Agroservis nainštalovali integrovaný systém AutoTrac. Najnovšie premýšľame nad tým, že niektoré stroje vybavíme RTK signálom, pretože v  budúcnosti by sme chceli obrábať pôdu strip till technológiou, pri ktorej sa ešte presnejší signál bude hodiť. Na našom podniku navyše využívame aj systém JDLink, vďaka ktorému dokážeme aktívne sledovať pohyb strojov, ich polohy, spotreby paliva a pod. Pri tomto počte traktorov má zber dát veľký zmysel, najmä ak ich skombinujete s novým postrekovačom a  výnosovými mapami zo zberových strojov,“ dodáva na záver rozhovoru agronóm a mechanizátor v jednej osobe.

Za rozhovor ďakujeme predsedovi predstavenstva PD DEVIO Nové Sady, Ing.  Igorovi Jakubičkovi a  agromechanizátorovi družstva Ing.  Mariánovi Krčmárovi.

EUGEN MIZERÁK, AGROSERVIS

ILUSTRAČNÉ FOTO – ARCHÍV

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down