18.07.2017 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pestovanie, zber kukurice a jej silážovanie

Jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich efektivitu pestovania a kvalitu kukuričných siláží je výber vhodných hybridov pre príslušnú pestovateľskú oblasť.

Od voľby správneho hybridu kukurice siatej na siláž vo veľkej miere závisí energetická hodnota krmiva alebo kukuričnej fytomasy určenej na výrobu bioplynu. Podľa výsledkov výskumov i výrobnej praxe sa výber hybridu podieľa na výške úrody až 30 %. Výber silážneho hybridu býva často ovplyvnený snahou dosiahnuť čo najvyššie úrody čerstvej hmoty. Takéto hodnotenie úrody je však skresľujúce. Samozrejme, že hybridy s vyšším FAO číslom (číslo ranosti) majú vyšší úrodotvorný potenciál ako hybridy s nižším FAO. To však platí iba vtedy, keď ide o porovnanie dvoch rovnako zrelých hybridov. V praxi sa často stretávame s tým, že v menej priaznivých podmienkach zvolí poľnohospodár pestovanie hybridu s vyšším FAO, aby zabezpečil dostatok krmiva. Aby bol možný kontinuálny zber krmiva v správnej fáze zrelosti, odporúča sa pestovanie viacerých hybridov s rôznou skorosťou.
V závislosti od skorosti a určenia hybridu sa na jeden hektár vysieva 70- až 85-tisíc jedincov. Zbytočne porast prehusťovať nemá zmysel. Okrem zvýšených nákladov na osivá dochádza k zníženiu kvality získaného krmiva. Nedostatočné presvetlenie porastu obmedzuje asimiláciu rastlín a ukladanie zásobných látok. To sa negatívne odráža na nižšom podiele klasu na celej rastline, nižšom obsahu škrobu a následne na celkovej energetickej hodnote krmiva. Pre zber kukurice na siláž je najvhodnejšia fáza mliečno-voskovej zrelosti, keď celá rastlina kukurice obsahuje 30 - 35 % sušiny. V tejto fáze zrná ešte nie sú tvrdé a ľahko sa miagajú, čím sa zlepšuje ich stráviteľnosť. Na druhej strane sa v nich už nachádza dostatok fyziologicky zrelého škrobu, ktorý je zárukou vysokej nutričnej hodnoty.
Na silážovanie je najvhodnejšia kukurica v období mliečno-voskovej zrelosti šúľkov, kedy má minimálne 25 - 30 % sušiny a podiel šúľkov tvorí minimálne 35 - 45 % z celkovej hmoty sušiny. Len takáto silážna kukurica dáva predpoklady pre výrobu kvalitnej siláže a pri jej skrmovaní pre dosahovanie vysokej úžitkovosti pri nízkej spotrebe jadrových krmív.
Silážovanie kukurice nie je z hľadiska realizácie problematické. Ide o ľahko silážovateľnú plodinu s dostatočným množstvom vodorozpustných cukrov potrebných pre naštartovanie i samotný priebeh fermentačného procesu.

Viac sa možno dozvedieť v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 29, v Téme týždňa venovanej kukuričnej siláži a silážovaniu.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down