25.08.2020 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Plemenné kance zaisťujú genetický pokrok

Z hľadiska reprodukcie má plemenný kanec rovnakú významnú úlohu ako prasnica. Na genetickom založení potomkov sa podieľa rovnakým dielom ako prasnica.

V súčasnej dobe je prevažná väčšina prasníc zaradená v inseminácii a kance sú chované na inseminačných staniciach. Každý kanec využívaný pre produkciu inseminačných dávok po sebe zanechá oveľa viac potomkov než kanec v prirodzenej plemenitbe. Preto je pre insemináciu potrebné vyberať vhodné plemenníky s výbornými reprodukčnými i produkčnými vlastnosťami.
V každom šľachtiteľskom programe má kanec dve významné úlohy - jednak je zdrojom genetického pokroku a tiež ovplyvňuje veľkosť vrhu a úroveň reprodukcie danej prasnice.

Prvé príznaky sexuálneho správania sa pri kančekoch  začínajú objavovať už vo veku okolo 3 mesiacov. V tomto období dochádza v semenníkoch k vzniku primárnych spermatocytov. Od veku 4 - 5 mesiacov sa začínajú tvoriť sekundárne spermatocyty a v 6 mesiacoch už vznikajú dozreté spermie.
K plemenitbe, či už prirodzenej alebo k inseminácii, sa neodporúča využívať kance mladšie ako 8 mesiacov. Sekrécia feromónov sa začína až od 10 mesiacov veku. Feromóny sú tvorené v semenníkoch a ovplyvňujú správanie prasničiek a fyziologické pochody prebiehajúce počas ruje prasničiek a prasníc. Z tohto hľadiska možno za plnohodnotného kanca považovať toho, ktorý tieto feromóny už tvorí.
Chovná dospelosť kanca nastáva vo veku 9 - 12 mesiacov. Pokiaľ by sme kanca začali reprodukčne využívať skôr, môžeme negatívne ovplyvniť jeho plodnosť v nasledujúcom období. Pri mladých plemenníkoch tiež dôjde ľahko k vyčerpaniu, čo sa prejaví znížením pohlavnej aktivity a kvality spermií. Je dôležité uvedomiť si, že spermiogenéza, teda vývojový cyklus spermie, trvá zhruba 6 týždňov. Každá zmena, či už pozitívna alebo negatívna, ktorú urobíme v kŕmnej dávke alebo v zmene prostredia, sa na kvalite spermií prejaví až po tejto dobe.

Celý článok Ing. Evy VÁCLAVKOVEJ, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha, je uverejnený v odbornom Týždenníku Roľnícke noviny č. 35.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down