19.10.2022 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podiel biozložky v motorových palivách sa zvýši

Podiel biozložky v motorových palivách by sa mal do roku 2030 postupne zvýšiť zo súčasných 8,2 % až na 11,4 % ich energetickej hodnoty. 

Vyplýva to z novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby, ktorú v stredu schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Aktuálne platný zákon ráta s obsahom biopalív vo výške maximálne 8,2 % aj v nasledujúcich rokoch. Novela prináša množstvo ďalších zmien a vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ.
      "Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov," uviedol rezort hospodárstva v predkladacej správe k materiálu.
      S pridávaním udržateľných pohonných látok zákon ráta aj pri využívaní stlačeného zemného plynu (CNG) a skvapalneného zemného plynu (LNG). Od budúceho roka by sa mal ich energetický podiel na týchto pohonných látkach zvýšiť na dve percentá a postupne má narastať až na 14 % v roku 2030.
      V súvislosti s transpozíciou uvedenej smernice ustanovuje novela pre palivá z biomasy používané v odvetví výroby elektriny a vykurovania kritériá udržateľnosti a požadované úspory emisií skleníkových plynov. Zvyšuje sa tiež minimálny prah úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a bioplyn v doprave, vyrábané v nových zariadeniach.  
      Novela zákona mení aj právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy. Podľa súčasného znenia má každý výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby vysokoúčinnou kombinovanou výrobou právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, prístup, prenos, distribúciu a dodávku elektriny. Táto podpora sa po novom už nemá týkať zariadení s inštalovaným výkonom nad 400 kW a od roku 2026 nad 200 kW.
      Rezort hospodárstva zavádza v novele zákona nový právny rámec vydávania záruk pôvodu pre plyn z obnoviteľných zdrojov. Má sa tak vytvoriť jednotný prostriedok preukázania pôvodu plynu z obnoviteľných zdrojov koncovým odberateľom a uľahčiť cezhraničný obchod s takýmto plynom. Súčasne sa umožní vydávanie záruky pôvodu aj pre iný plyn ako biometán. Tým môže byť napríklad vodík, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd či syntetický plyn. Podpora výroby obnoviteľných plynov má byť prednostnou distribúciou biometánu, vydaním záruky pôvodu pre obnoviteľný plyn či vydaním potvrdenia o množstve biometánu.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down