Podkôrniky napádajú ovocné dreviny

Podkôrniky sú bežne rozšírené chrobáky, ktoré napádajú takmer všetky ovocné dreviny. Patria k nim najmä podkôrnik slivkový a podkôrnik ovocný. Vyskytujú sa aj na hlohoch, agátoch, jarabinách a niektorých ďalších listnatých drevinách.

Podkôrniky možno nájsť hlavne na zoslabnutých stromoch, ktoré je spôsobené namrznutím, mechanickým poškodením, prílišnou vlhkosťou pôdy a podobne. V kôre konárov či kmienikov badať dierky, pričom pod kôrou po jej odstránení vidieť celú sústavu chodieb, ktoré pomerne pravidelne vybiehajú z centrálnej asi 10 cm dlhej chodby. Podkôrnik ovocný tvorí podstatne jednoduchšiu sústavu chodbičiek. Napadnuté časti stromov skoro usychajú a odumierajú.

Celý článok si možno prečítať v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 50.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *