Podmienka 10-ročného pobytu záujemcu o nákup pôdy sa zo zákona vypustí

Podmienka 10-ročného trvalého pobytu, respektíve sídla osoby - záujemcu o nákup pôdy v SR sa zo zákona vypustí. Vyplýva to z návrhu novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorou by sa v najbližšom období mala zaoberať vláda.

Tým sa podľa rezortu pôdohospodárstva odstráni riziko neprimeraného obmedzenia prístupu k vlastníctvu poľnohospodárskych pozemkov pre osoby, ktoré túto podmienku neplnia, a to bez ohľadu na to, či ide o subjekty zo SR alebo z ostatných členských štátov EÚ. „Táto podmienka navyše negatívne ovplyvňovala aj prístup aktívnych poľnohospodárov vykonávajúcim činnosť v Slovenskej republike k vlastníctvu poľnohospodárskej pôdy,“ priblížilo MPRV.
Dôvodom predloženia návrhu novely zákona je podľa MPRV aj konanie Európskej komisie (EK) proti SR vo veci údajného porušenia Zmluvy o fungovaní EÚ z dôvodu neprimeraného zásahu do voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa, ktoré malo byť spôsobené prijatím zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v roku 2014.
Podľa EK je v rozpore s uvedenými zásadami podmienka 10-ročného trvalého pobytu (sídla) záujemcu o nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ďalej prednosť záujemcu z nižšieho ponukového stupňa pred záujemcom z vyššieho ponukového stupňa a podmienka aspoň 3-ročného výkonu podnikania v poľnohospodárskej výrobe na strane záujemcu. EK vyjadrila zároveň obavu z narušenia zásady oddelenosti priamych platieb.
„SR však naďalej trvá na tom, že ostatné napadnuté ustanovenia, teda prednosť záujemcu z nižšieho ponukového stupňa a podmienka aspoň trojročného výkonu podnikania v poľnohospodárskej výrobe, nie sú v rozpore s právom EÚ,“ zdôraznilo agroministerstvo.
Účinkom týchto ustanovení nie je podľa MPRV vylúčenie subjektov pochádzajúcich z iných členských štátov EÚ z možnosti získať vlastníctvo pozemku. Výber nadobúdateľa pozemku je len vecou voľby vlastníka pozemku. Podmienku aspoň trojročného výkonu podnikania v poľnohospodárskej výrobe považuje predkladateľ za odôvodnenú jednak podnikateľskou skúsenosťou daného záujemcu z aspoň troch rôznych hospodárskych sezón v poľnohospodárskej výrobe a jednak skúsenosťou daného záujemcu s hospodárením v územnom rámci so špecifickými pôdno-ekologickými podmienkami, ktoré sú na území SR mimoriadne pestré, aj v rámci jedného katastrálneho územia.
„Zároveň vylučujeme, že by zákon porušoval zásadu oddelenosti priamych platieb, pretože neukladá žiadnemu vlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku povinnosť vykonávať po nadobudnutí vlastníctva podnikateľskú činnosť v poľnohospodárskej výrobe. Z vyjadrení zástupcov EK pritom vyplýva, že v prípade odstránenia podmienky 10 rokov trvalého pobytu (sídla) na území SR dôvody porušenia práva EÚ prestanú mať závažný charakter,“ upozornilo MPRV.
Druhým dôvodom predloženia návrhu novely zákona je podľa rezortu pôdohospodárstva potreba zvýšenia transparentnosti na trhu s poľnohospodárskymi pozemkami a jeho verejnosti. „Transparentnosť a verejnosť trhu s poľnohospodárskou pôdou je jedným z hlavných cieľov zákona vôbec, pričom hlavným nástrojom je stupňovitý proces ponuky, ktorý sa realizuje v zásade prostredníctvom on-line Registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Doplnením tohto systému bude zriadenie elektronickej evidencie tzv. evidovaných poľnohospodárov,“ dodalo MPRV.

(tasr)

Komentáre ku článku 1

  • agrárnik

    A v tom slávnom Ústavnom zákone o ochrane pôdy sa znova zavedie 10 ročná podmienka ?
    Alebo sa potom zakáže predávať všetko aj trojárová záhrada?
    Aby latifundistom nikto nesiahol na majetok ktorý nie je ich a ani zaň nechcú platiť riadne nájomné?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *