18.12.2015 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podmienky a spôsoby skladovania obilnín, strukovín a olejnín

Podľa pravidiel správnej výrobnej praxe pre skladovanie krmív, ktoré na základe všeobecne záväzných európskych predpisov spracoval ÚKSÚP, odbor krmív a výživy zvierat, boli stanovené zásady a požiadavky potravinového práva, požiadavky na hygienu krmív, ako aj primárnu zodpovednosť krmivárskych podnikov za bezpečnosť krmív. Časť uvedených požiadaviek sa vzťahuje aj na skladovanie obilnín, strukovín a olejnín, ktoré boli pozberovo upravené sušením alebo konzervovaním schválenými doplnkovými konzervačnými látkami a vyčistené, tzn. zbavené organických a minerálnych nečistôt, nakoľko takto skladované zrniny sa často využívajú aj ako zložky pri výrobe kŕmnych zmesí. Aspoň v stručnosti si niektoré zo spracovaných zásad pripomenieme.

Spôsob skladovania

Obilniny, strukoviny a olejniny sa skladujú spravidla ako voľne ložené v silových (vežových), podlahových (halových), alebo kombinovaných skladoch. Skladový priestor by mal vyhovovať všeobecným požiadavkám pre skladové priestory. Skladové priestory by mali najmä obmedzovať pôsobenie klimatických vplyvov. Pre skladovanie s použitím aktívneho vetrania sa spravidla používajú len silové a halové sklady, ktoré sú na tento účel vybavené vhodnou technológiou umožňujúcou rovnomerné rozvrstvenie skladovanej masy a rozptýlenie vzduchu po celej ploche skladového priestoru. Tlak privádzaného vzduchu k aktívnemu vetraniu má byť najmenej 2,9 kPa čo zodpovedá tlakovému spádu 300 mm vodného stĺpca.

Celý článok v RN č. 52

S použitím dostupných podkladov spracoval:

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down