26.11.2014 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podmienky pre podnikanie malých farmárov by mali byť priaznivejšie

Podmienky pre podnikanie malých farmárov by mali byť priaznivejšie. Vyplýva to z Koncepcie podpory malých, mladých a rodinných farmárov, pripravenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú dnes prerokovala a schválila vláda SR.

"Hlavným cieľom tejto koncepcie je predovšetkým podporiť diverzitu štruktúry poľnohospodárskych podnikov, zvýšiť životaschopnosť malých, mladých a rodinných fariem a zvýšiť a podporiť ich integráciu do potravinovej vertikály," uviedol agrorezort.
Koncepcia chce súčasne riešiť generačnú výmenu v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku, kde je poľnohospodárstvo jedným z rozhodujúcich odvetví tvorby pracovných príležitostí.
Myšlienkovým základom koncepcie je vytvoriť na slovenskom trhu špecifickú skupinu poľnohospodárskych subjektov, integrovanú do potravinovej vertikály, ktoré uspokojujú dopyt po špecifických tovaroch a službách a plne využívajú pozitíva kolektívnych investícií do prvovýroby a spracovania svojich prvovýrobných produktov.
"Týmto spôsobom dôjde k naplneniu jedného z hlavných cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 až 2020, ktorým je podpora pridávania hodnoty do poľnohospodárskych produktov a služieb," zdôraznil v materiáli agrorezort.
Podnikanie malých, mladých a rodinných farmárov má podľa MPRV na Slovensku tradíciu najmä spred obdobia kolektivizácie, pričom obnovená bola len sčasti po roku 1989.
Význam malých, mladých a rodinných farmárov z pohľadu národného hospodárstva, ako aj udržateľnosti poľnohospodárskej výroby, spočíva predovšetkým vo vyššom podiele vlastnej pôdy a práce, a tým lepšom odolávaní ekonomickým výkyvom, väčšej pružnosti využitia vlastných zdrojov základných výrobných faktorov, vyššom príspevku ku konceptu multifunkčného charakteru poľnohospodárstva a v internalizácii dosahov podnikania do vlastnej pôdy a života na dedine.
Pri dizajnovaní nástrojov podpory malých, mladých a rodinných farmárov bolo potrebné, vzhľadom na potrebu konsolidácie verejných financií, dodržať zásadu rozpočtovej neutrálnosti. "Táto zásada bola dodržaná pri všetkých typoch nástrojov a do maximálnej miery tak, aby nedošlo k znefunkčneniu tohto mechanizmu," dodalo MPRV.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down