13.01.2022 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpora vidieka je hlavne o území a komunitách, MPRV na to zabúda

Podpora vidieka je hlavne o území a komunitách, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) na to zabúda. Uviedol to Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Združenie podľa neho uplatnilo viacero zásadných pripomienok k návrhu budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ. V pondelok (10. 1.) na tripartite upozornilo na viaceré problémy a následne žiadalo ich vyriešenie v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
      Predložený strategický materiál podľa Kaliňáka predstavuje rámec pre definovanie vidieckych oblastí. ZMOS preto požaduje zdôraznenie tejto skutočnosti v predloženom dokumente.
      "Slovensko je typická vidiecka krajina, ktorá nemá konkrétnu definíciu vidieckych oblastí, preto považujeme za dôležité opomenúť túto skutočnosť v predloženom materiáli, ktorý v rámci navrhovaných opatrení, intervencií a alokácií má venovať primeranú vážnosť tejto skutočnosti," podčiarkol Kaliňák. "Z toho dôvodu predložený návrh materiálu považujeme za nedostatočný z pohľadu miestnej samosprávy na rozvoj vidieka a vidieckych obcí (intervencie LEADER, ktorá v predloženom návrhu pokryje 41% vidieckej populácie z celkovej v SR 87,7%), čo je aj výsledkom skutočnosti - neexistencie vymedzenia rozvoja vidieka v legislatívnom, politickom a inštitucionálnom rámci a medzisektorovom ponímaní."
      ZMOS podľa neho zároveň požaduje zvýšenie alokácie pre miestne akčné skupiny na úroveň alokácie súčasného programového obdobia. Navrhovaná alokácia pre intervenciu, Spolupráca – LEADER, nezabezpečí kontinuálny, komplexný a udržateľných rozvoj vidieckeho územia prostredníctvom etablovaných štruktúr verejno-súkromných aktérov a partnerov v území – miestnych akčných skupín (MAS).      
      Pokrytím iba časti územia Slovenka MAS podľa predloženého návrhu (41 % obyvateľov = 65 MAS), malé obce v súčasných MAS, ktorým nebude schválená stratégia, podľa neho stratia možnosť projektových podpôr na rozvoj vidieka z CAP. K tomu je potrebné rátať aj so skutočnosťou, že malé obce sa už samostatne nebudú môcť uchádzať o zdroje z CAP ako boli zvyknuté doposiaľ, prístup k zdrojom budú mať len ako členovia MAS.
      Upozornil, že je potrebné zobrať do úvahy navrhovanú skutočnosť, že MAS nebudú podporované v Programe Slovensko 2021-2027 tak, ako tomu bolo doteraz v rámci IROP – CLLD. Návrh financovania MAS je založený na mimofondovom prístupe, z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
      "Zdôrazňujeme, že malé obce nebudú mať technickú a odbornú kapacitu vstupovať do partnerstiev, teda integrovaných projektov, alebo sa uchádzať priamo o eurofondové zdroje z Programu Slovensko, kde budú vystavené konkurencii s väčšími samosprávami," poznamenal Kaliňák.
      ZMOS podľa neho požaduje nastavenie takých kritérií pre vytvorenie MAS a taký počet MAS v území, ktoré budú rešpektovať prístup "zdola nahor" a nebude diskriminovať územie a tie obce, ktoré prejavia záujem o vytvorenie stratégie MAS.
      Združenie podľa neho upozorňuje aj na problémy tzv. rezortizmu, ktoré sa vo výraznej miere podpisujú pod spracovanie dôležitých dokumentov. V predloženom návrhu je podľa Kaliňáka nedostatočne rozpracované vymedzenie, koordinácia a komplementarita z pohľadu aktivít a financovania medzi programami a riadiacimi štruktúrami. "Pre efektívnu implementáciu eurofodov považujeme za dôležité nastavenie vzťahov medzi týmito štruktúrami a aktivitami práve špecifikáciou v tomto návrhu."
      ZMOS podľa Kaliňáka pripomína, že na tak dôležitý dokument, ktorý má aj s prílohami a SWOT analýzou 1200 strán, bolo päť pracovných dní na formulovanie pripomienok skutočne neadekvátne a neprimerané vážnosti dokumentu ani serióznej diskusii, bez ktorej nie je možné prijímať kvalitné rozhodnutia.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down