07.05.2019 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podporia chov norika muránskeho a zubra

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predložilo na rokovanie vlády návrh na vydanie súhlasu na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2017 kapitole MPRV SR.

Cieľom zmeny účelu použitia kapitálových výdavkov na bežné výdavky v objeme 607-tisíc eur je zabezpečenie podpory na udržanie prírodného a kultúrneho bohatstva, najmä v súvislosti s chovom norika muránskeho typu, zubra hrivnatého, ako i podpory trvalo udržateľného hospodárenia v lese vo verejnom záujme a rozvoja hospodárskej úpravy lesa na zabezpečenie komplexného zisťovanie stavu lesa a tvorbu štátneho tematického mapového diela,“ spresnilo MPRV SR. Nedočerpané kapitálové výdavky v objeme 393-tisíc eur budú použité pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) na zavedenie mikrobiologického laboratória v Rovinke v súvislosti s platnosťou zákona o hnojivách.

Chov norika muránskeho typu bol v roku 1995 uznaný za šľachtiteľský chov a v roku 1997 bol vyhlásený za chránený chov. Cieľom chovateľského programu je zabezpečenie a sústavné skvalitňovanie genetickej úrovne populácie norika muránskeho typu.
Zámerom chovu je trvalá produkcia kvalitných, ľahko ovládateľných koní, použiteľných v lesnej prevádzke, poľnohospodárstve a agro a lesoturistike. Chov koní sa realizuje v rámci štátneho podniku Lesy SR na stredisku chovu koní Dobšiná. Už v minulosti boli vykonané racionalizačné opatrenia chovu koní a počet chovaných koní bol znížený z počtu 350 na 174 kusov a je na šľachtiteľskom minime.
Začiatky chovu koní na Muráni sa datujú od roku 1950, kedy bol z podnetu Oblastného riaditeľstva štátnych lesov v Bratislave a vojenských orgánov, založený na Veľkej Lúke žrebčín. Hlavným zámerom bola potreba produkcie koní horského typu pre armádu a lesné hospodárstvo. Na Veľkej Lúke sa najprv začali chovať ťažné kone - huculy, ktoré sa neskôr krížili s plemenami fjord, hafling a norik. Chov prechádzal tromi základnými obdobiami, pričom bola vypracovaná výskumná úloha vyšľachtiť nové plemeno horského koňa, tzv. slovenského horského koňa. Tretia etapa (a súčasnosť) priniesla uznanie šľachtiteľského chovu koní a génovej rezervy plemena norik muránskeho typu, ako aj udelenie štatútu chráneného chovu.

Viac sa dočítate v týždenníku ROĽNÍCKE NOVINY č. 19.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down