23.04.2014 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pôdu by mali prednostne nadobúdať tí, ktorí podnikajú v poľnohospodárstve

Podmienky predaja a darovania poľnohospodárskej pôdy na Slovensku by sa už čoskoro mali sprísniť. Pôdu, ktorá má naďalej slúžiť svojmu účelu, by mali prednostne nadobúdať osoby, ktoré podnikajú, alebo pracujú v poľnohospodárskej výrobe najmenej tri roky.

Vyplýva to z návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý dnes schválila vláda. Teraz sa ním bude zaoberať Národná rada (NR) SR, pravdepodobne v skrátenom legislatívnom konaní na svojej najbližšej schôdzi v máji. Zákon má byť účinný od 1. septembra tohto roka.
"Prednostné právo na odkúpenie budú mať družstvá, agropodniky a samostatne hospodáriaci roľníci v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza," priblížil návrh hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Peter Hajnala. Ak títo záujem o pôdu neprejavia, právo na jej odkúpenie budú mať osoby podnikajúce alebo pracujúce v poľnohospodárstve v susediacej obci, následne aj z inej oblasti. Pokiaľ o prevod poľnohospodárskeho pozemku za cenu požadovanú prevádzajúcim neprejaví záujem žiaden z takto určených subjekt, bude môcť pozemok nadobudnúť ktokoľvek.
Obmedzenia pri predaji a darovaní sa nemajú vzťahovať na záhrady a poľnohospodárske pozemky, ktoré sú v zastavanom území obce - intraviláne, ani na pozemky s výmerou do 2000 štvorcových metrov, aj keď sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Obmedzenia sa nemajú vzťahovať ani na pozemky, ktoré sú podľa predpisov o územnom plánovaní určené najmä na výstavbu, ani na tie, ktorých možnosť poľnohospodárskeho využívania je obmedzená, napríklad v záujme ochrany prírody, krajiny alebo vodných zdrojov.
Podľa novej právnej úpravy sa bude naďalej rešpektovať predkupné právo, podľa ktorého majú nárok na prednostné odkúpenie pozemku jeho spoluvlastníci. Ich súhlas k darovaniu alebo predaju potrebný nebude, ak svoj podiel na pozemku spoluvlastník predáva, alebo daruje osobe sebe blízkej, napríklad deťom, manželovi alebo manželke. Rešpektovať sa budú aj práva dedičov a reštitučné nároky.
Nadobúdať poľnohospodársky pozemok do vlastníctva nebude môcť štát, občan štátu, fyzická osoba s pobytom alebo právnická osoba so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok rovnako neumožňuje nadobúdať vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku osobám zo SR. Obmedzenie sa nevzťahuje na dedenie poľnohospodárskeho pozemku, ani na štáty Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko a štáty, pre ktoré to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná.
V súčasnosti môžu pôdu na Slovensku kupovať aj osoby, ktoré na nej nepodnikajú, čo podľa ministerstva pôdohospodárstva ako predkladateľa návrhu neprispieva k jej ochrane a riadnemu obhospodarovaniu. Dôkazom toho má byť klesajúca výmera pôdy, na ktorú sa čerpajú priame platby z eurofondov. Zmluva o fungovaní EÚ výslovne neupravuje pravidlá nadobúdania vlastníckeho práva k pôde. Každý členský štát si tak môže túto problematiku upraviť samostatne zákonom.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down