04.11.2014 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pokles živočíšnej výroby poznačil i český vidiek

V posledných desaťročiach sa výrazne znížila poľnohospodárska produkcia a rozmer poľnohospodárstva, najmä živočíšnej výroby. Poklesol národohospodársky význam odvetvia meraný jeho podielom na HDP a zamestnanosti.

Poľnohospodárstvo pritom bolo a naďalej zostáva prirodzeným zamestnávateľom vidieckeho obyvateľstva a väčšina farmárov v ČR dosiaľ žije vo vidieckych obciach. Hlavne menšie obce v oblastiach s poľnohospodársky využiteľnou pôdou sú významne späté s poľnohospodárskou výrobou. Adekvátne poklesu zamestnanosti v poľnohospodárstve, slabne i vplyv poľnohospodárskych subjektov vo vidieckej spoločnosti.

Do roku 1989 bolo pre poľnohospodárske podniky imperatívom neustále zvyšovanie poľnohospodárskej produkcie. Výrobné zdroje boli intenzívne využívané, súčasne však v období socialistickej kolektivizácie v 50. rokoch a následne v jej veľkovýrobne koncentračnej fáze došlo k pokriveniu vlastníckych vzťahov a narušeniu vzťahov k pôde, predtým tak typických pre poľnohospodársku či vidiecku komunitu.
Následná transformácia poľnohospodárstva po roku 1989, podmienená zmenou vlastníckych vzťahov, t. j. procesmi reštitúcie a privatizácie, predstihla svojim tempom a intenzitou transformáciu v iných národohospodárskych sektoroch. K zásadnej reštrukturalizácii odvetvia i k najvýraznejším zmenám v zamestnanosti pritom došlo už počas 90. rokov, teda pred vstupom ČR do EÚ.

Viac sa dočítate v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 45.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down