29.04.2021 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vysoký produkčný potenciál ďatelinotrávnych miešaniek na ornej pôde

Ďatelinotrávne miešanky sú neodmysliteľnou súčasťou pestovateľských plánov poľnohospodárskych podnikov, ktoré majú vo svojom portfóliu chov hovädzieho dobytka.

Hlavným účelom pestovania miešaniek je v porovnaní s trvalými trávnymi porastami vyššia produkcia nutrične hodnotných objemových krmív s vyváženým obsahom cukrov a dusíkatých látok. Pestovanie týchto miešaniek na ornej pôde prináša aj ďalšie benefity ako je kvalitné objemové krmivo.
Miešanky obohacujú pôdu o dusík, dobre pokrývajú povrch pôdy a tým eliminujú vplyv burín v porastoch, vďaka komplementarite plytko a hlboko koreniaceho koreňového systému tráv a ďatelinovín dobre chránia pôdu pred eróziou.

Výber druhov a odrôd do miešanky závisí od spôsobu využitia zelenej hmoty, či bude určená na výrobu siláže, sena alebo bude porast spásaný. Ďalším dôležitým faktorom sú pôdno-klimatické podmienky stanovišťa. Poznanie dlhodobého trendu rozdelenia zrážok počas vegetačného obdobia má veľký význam pre výber vhodného trávneho druhu. Vedomosti o aktuálnom obsahu živín v pôde a pôdnej reakcii najmä pri pestovaní lucernotrávnych miešaniek ovplyvňujú aj rozhodovanie o výbere vhodného typu hnojiva a jeho dávke.

Pre vysoko intenzívne, dvoj- až trojročné  miešanky určené na silážovanie, je charakteristická jednoduchosť. Takúto zmes väčšinou tvoria 2 - 4 druhy, pričom podiel bôbovitých vo výsevku predstavuje aspoň 50 %. Naopak, viacročné miešanky určené pre výrobu sena alebo pre založenie pasienka sa vyznačujú vyššou druhovou a odrodovou pestrosťou. Takéto zmesi obsahujú 8 - 11 druhov. Po niekoľkých rokoch  dochádza vplyvom klimatických podmienok a genetických vlastností k ustupovaniu niektorých druhov z porastu. Bohatšie druhové zloženie miešanky tak vytvára predpoklad pre dosahovanie vyrovnanej produkcie počas 4- až 5-ročného obdobia.

Viac sa dočítate v článku Ing. Miriam Kizekovej, PhD. z NPPC - VÚTPHP Banská Bystrica v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 18.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down