15.08.2022 | 01:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poľnohospodári môžu nahlasovať škody, ktoré im spôsobuje zver

Poľnohospodári môžu nahlasovať škody, ktoré im každoročne spôsobuje zver.  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) spustilo elektronický dotazník a získané údaje budú základom pre vypracovanie Strategického plánu, ktorý bude komplexne riešiť túto problematiku.

Hlavným cieľom v prvotnej fáze je získanie presných údajov o škodách spôsobených poľovnou zverou na poľnohospodárskej pôde, stratách spôsobených šelmami na hospodárskych zvieratách a majetku a o iných škodách na poľnohospodárskej pôde spôsobených voľne žijúcimi živočíchmi. Získané údaje budú kľúčovým podkladom pri vypracovaní Strategického plánu, na ktorom MPRV SR aktívne pracuje, materiál predloží do medzirezortného pripomienkového konania a následne na rokovanie vlády SR.
„Pre najlepšie vyhodnotenie tohto monitoringu bude dôležité, aby sa zapojilo čo najviac poľnohospodárov, ktorým zver spôsobuje každoročne straty a škody na ich majetkoch a gazdovstvách. Komunikujeme aj so stavovskými organizáciami a združeniami, aby sa informácia o tomto dotazníku dostala ku každému jednému farmárovi, chovateľovi a pestovateľovi, ktorého sa to týka,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.
Kompletnú administráciu, čiže zber údajov prostredníctvom elektronickej webovej aplikácie bude zabezpečovať Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) do 31.8.2022 (vrátane). Údaje v dotazníku sa vzťahujú k termínu vypĺňania dotazníku pre aktuálnu poľnohospodársku sezónu 2022.
Link pre vyplnenie dotazníka, vrátane vysvetliviek nájdu poľnohospodári na stránke: https://www.mpsr.sk/aktualne/hlasenie-skod-zverou-na-polnohospodarskej-pode/17971/.
V elektronickom dotazníku sa uvádzajú okrem základných informácií o poľnohospodárskom subjekte aj základné údaje o poľnohospodárskej pôde, ako aj škody spôsobené poľovnou zverou na poľnohospodárskej pôde (okrem šeliem), škody spôsobené šelmami na hospodárskych zvieratách a majetku a iné škody na poľnohospodárskej pôde spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi (okrem poľovnej zveri). Dotazník je prístupný na linku: https://statistika1.land.gov.sk/skody. Vstup do dotazníka vyžaduje registráciu, ktorá prebieha automaticky, zadaním údajov po kliknutí na tlačidlo Registrácia.
Za účelom registrácie a pomoci pri vyplnení formulára zriadilo NPPC kontaktnú e-mailovú adresu: skodyzverou@nppc.sk.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down