03.06.2019 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poľnohospodári odmietajú návrh nového zákona o poľovníctve

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) SR zásadne nesúhlasí s návrhom nového zákona o poľovníctve, ktorý minulý týždeň v stredu (29.5.) schválila vláda a posunula ho na rokovanie Národnej rade (NR) SR. Chce listom osloviť poslancov NR SR a rokovať s nimi o možnej legislatívnej úprave. V takomto znení zákon ako celok totiž podľa nej nemôže byť prijatý, pretože výrazne poškodí podnikateľské prostredie. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

Poľnohospodári očakávali od nového zákona o poľovníctve najmä riešenie škôd spôsobených poľovnou zverou na poľných kultúrach. Tieto škody sa každoročne zvyšujú. Sú spôsobované na celom území Slovenska vzhľadom na neobmedzenú migráciu zveri, aj cezhraničnú. Poľnohospodár často nevlastní pôdu, platí nájom, ale úrodu mu zničí zver. Naproti tomu vlastník poľovného revíru svoj značný nájom dostane bez obmedzenia.
Podľa monitoringu SPPK za rok 2018 škody dosiahli 19,8 milióna eur, pričom hlásenie podali iba členovia SPPK. Skutočné škody na poľných kultúrach v rámci celého Slovenska sú tak oveľa vyššie. K najviac postihnutým regiónom patrí Prievidza, Pezinok, Veľký Krtíš, Levice, Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota a Košice – okolie. Straty na úrode však majú poľnohospodári vo všetkých krajoch.
Nárast počtu vysokej zveri, hlavne jeleňov, danielov a muflónov je od roku 2000 dvojnásobný. Prejavuje sa to aj takmer 10-percentným zastúpením dopravných nehôd spôsobených zverou na ich celkovom počte.
"Vládou schválený zákon nerieši základný problém vzniku škôd na poľných kultúrach spôsobených premnoženou zverou, konzervuje súčasný stav a ukladá ešte ďalšie povinnosti užívateľom poľovných pozemkov, teda pestovateľom, ktoré ich neprimerane aj finančne zaťažujú. V návrhu zákona o poľovníctve žiadame o možnosť zohľadnenia tzv. objektívnej zodpovednosti, ako aj ďalších, podľa poľnohospodárov dôležitých pripomienok. V prípade neakceptovania požiadaviek poľnohospodárov požadujeme zastavenie ďalšieho legislatívneho procesu," reaguje podpredseda SPPK Miroslav Štefček.
Výhrady k zákonu o poľovníctve má aj Agrárna komora Slovenska (AKS). "V novom zákone autor nezapracoval dôležité detaily, čo bude v konečnom dôsledku poškodzovať poľnohospodárov. V paragrafe 38 zákon priznáva, že zver spôsobuje škody na viniči, ovocí alebo ovocných drevinách. Nutné je ale doplniť skutočnosť, že spôsobuje obrovské škody aj na zelenine," uviedla Helena Patasiová, predsedníčka AKS.
V ďalšom bode tohto paragrafu poľovný revír zodpovedá za škodu spôsobenú zverou, ktorej jarné kmeňové stavy sú o viac ako 10 % vyššie, ako sú normované kmeňové stavy. Toto obmedzenie nemyslí napríklad na obrovské stáda diviakov z rôznych revírov, ktoré dokážu spôsobiť výrazné škody na poľnohospodárskej kultúre, preto je nutné ho vypustiť.
Pre poľnohospodárov je mimoriadne dôležité, aby s novým zákonom získali istotu, že škody spôsobené zverou, nebudú musieť vymáhať na súde. To ale zákon nerieši. Zákonodarca sa pritom môže inšpirovať okolitými krajinami. Napríklad v Rakúsku platí škody spôsobené zverou do jedného kalendárneho mesiaca štát alebo poľovník. V Maďarsku znášajú škodu spoločne poľovník a poľnohospodár. Slovenský poľnohospodár sa však aj po prijatí takto schváleného zákona bude musieť naďalej spoliehať na odškodnenie prostredníctvom zdĺhavých a finančne nákladných súdnych procesov, navyše s neistým koncom.
Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska, a to SPPK, AKS, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.
(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down