19.12.2022 | 03:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poľnohospodárstvo 4.0 a živočíšna výroba, alebo viac nemusí vždy znamenať aj lepšie

Práca je zameraná na analýzu výhod a nevýhod uvádzania a rozvíjania princípov moderného hospodárenia, moderných technológií, automatizácie, digitalizácie a robotizácie v chovoch hospodárskych zvierat.

V súlade s prognózami do roku 2050 bude musieť poľnohospodársko-potravinársky sektor vyprodukovať o 70 % viac potravín, preto bude nutné i v poľnohospodárskej prvovýrobe zohľadniť štyri trendy, a to demografický vývoj, nedostatok prírodných zdrojov, klimatickú zmenu a plytvanie potravinami. Pri naplňovaní klimatických cieľov, vytýčených Európskou komisiou, bude poľnohospodárstvo hrať kľúčovú úlohu, a to najmä v rozvíjaní princípov moderného hospodárenia, moderných technológií, digitalizácie a robotizácie.
Pojem Poľnohospodárstvo 4.0 sa do povedomia verejnosti dostal v roku 2018 v súvislosti so správou o budúcnosti poľnohospodárskych technológií (De Clercq et al., 2018). Rozvoj v oblasti živočíšnej výroby v najbližšej budúcnosti nemožno dosiahnuť bez digitálnych nástrojov a technologických inovácií. V podstate ide o moderné technologické systémy, ktoré majú za cieľ zvýšenie kvality práce, zníženie nákladov, zvýšenie výkonnosti včítane inteligentného spracovania a vyhodnocovania údajov.

Na druhej strane, plošné uvádzanie digitalizácie a robotizácie do všetkých chovov hospodárskych zvierat nemusí byť vždy pre niektoré poľnohospodárske podniky v súčasnosti ekonomicky výhodné. Preto je nutné každú investíciu vopred zvážiť a posúdiť efektivitu jej využitia v danom chove (Mašek a Krouklík, 2021).
Cieľom predkladanej práce je analýza výhod a nevýhod uvádzania a rozvíjania princípov moderného hospodárenia, moderných technológií, digitalizácie a robotizácie v chovoch hospodárskych zvierat. Pri spracovaní sme vychádzali z dostupnej našej i zahraničnej odbornej literatúry (PubMed) a najmä z praktických skúseností autorov, získaných priamo v prevádzkových podmienkach chovov hospodárskych zvierat.

Viac sa dočítate v príspevku Doc. MVDr. PAVLA NOVÁKA, CSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., Praha Uhříněves, ČR - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 51.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down