19.10.2020 | 02:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poľovačky sa môžu uskutočniť aj počas platnosti obmedzenia zhromažďovania

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR po dohode s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR informuje, že zákaz zhromažďovania sa v počte vyššom ako 6 osôb sa nevzťahuje na organizovanie spoločných poľovačiek. Poľovníci však musia dodržať všetky prijaté opatrenia. Uviedol to Daniel Hrežík z MPRV SR.

Plnenie nariadených veterinárnych opatrení, súvisiacich s africkým morom ošípaných (AMO), ako aj znižovanie počtu zveri s cieľom zabrániť škodám spôsobovaným zverou, to podľa Hrežíka umožňuje. Po novom je podľa neho možné vykonávať spoločné poľovačky aj v časti nárazníkovej zóny s Maďarskom.
MPRV SR spresnilo, že pri spoločných poľovačkách nosenie rúška pri zachovaní odstupov medzi osobami najmenej 5 metrov nie je povinné. Osoby zúčastnené na poľovačke sa nebudú zhromažďovať. Strelci budú stáť na stanovištiach samotní a honci v pohone budú v rozstupe minimálne 10 až 20 metrov.
Osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí musia náležite dbať o osobnú hygienu a tam, kde je to potrebné, aplikovať dezinfekciu na ruky. Na hromadnom podujatí sa nemôžu zúčastniť osoby s príznakmi respiračného ochorenia.
V praxi to podľa MPRV znamená, že nástup s pokynmi pre lov a kontrolou dokladov musí prebehnúť rýchlo, bez zbytočného predlžovania a zhromažďovania sa osôb. Nástup a výrad je vhodné organizovať vo voľnej prírode. Nie je vhodné praktizovať pozdrav podaním ruky.
Počas času, keď nie je možné dodržať odstup 5 metrov (nástup, výrad, kontrola dokladov, spoločná manipulácia so zverou), je potrebné dodržiavať opatrenia (nasadené rúško). Po ukončení poľovačky nesmú na túto činnosť nadväzovať žiadne ďalšie spoločenské zhromaždenia (napr. spoločenské posedenie po poľovačke, tzv. posledný pohon), nakoľko by bolo v rozpore s prijatými opatreniami.
Užívatelia poľovných revírov budú povinní pri organizovaní a počas celého priebehu spoločnej poľovačky zabezpečiť dodržanie týchto podmienok.
Hrežík doplnil, že Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR nanovo upravuje organizovanie lovu diviačej zveri v nárazníkovej zóne s Maďarskom. Doteraz bolo organizovanie spoločných poľovačiek na tomto území zakázané. Odteraz sú už spoločné poľovačky povolené, potrebné je však ich vykonávať spôsobom, ktorý minimalizuje riziko migrácie diviačej zveri a dodržiavať odporúčané opatrenia, ktoré vypracovala ŠVPS SR.
MPRV SR apeluje na užívateľov poľovných revírov, aby zintenzívnili lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie na maximum. Vývoj situácie s AMO dokážu poľovníci výrazne ovplyvniť. Užívatelia poľovných revírov by preto mali vytvoriť podmienky na umožnenie lovu diviakov a zapojiť do lovu všetkých poľovníkov.
Organizovanie spoločných poľovačiek je v súčasnosti podľa MPRV nevyhnutné aj vo vzťahu k plneniu veterinárnych opatrení v súvislosti so znižovaním stavov diviačej zveri, a tým k zamedzeniu šírenia AMO. Spoločné poľovačky sú nevyhnutné pre plnenie plánov lovu a predchádzanie škodám spôsobeným zverou. Práve spoločné poľovačky je možné považovať za najefektívnejší spôsob lovu, bez ich organizácie by bolo mimoriadne obťažné plány lovu splniť a znížiť početnosť napríklad premnoženej diviačej zveri.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down