Poplatok za odber vody na zavlažovanie pôdy bude vo výške 0,001 eura/m3

Poplatok za odber vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy bude 0,001 eura za kubický meter (m3). Uviedlo to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v materiáli k novele nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd. Nariadenie, ktoré dnes schválila vláda, nadobudne účinnosť 1. januára 2017.

Cieľom návrhu nariadenia je zosúladenie legislatívy, ktorou sa ustanovuje spoplatnenie odberov vody pre všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podnikajú v poľnohospodárstve a využívajú vodu na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy. Táto zmena vyplynula z tzv. rámcovej eurosmernice o vodách, týkajúcej sa zavedenia cenovej politiky v oblasti vodného hospodárstva, ktorá zahŕňa princíp úhrady nákladov za vodohospodárske služby.
„MŽP vyvinulo snahu o zavedenie poplatku s čo najnižším možným dosahom pre poľnohospodárov. Zavedením spoplatnenia odberov vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy budú ovplyvnené subjekty, ktoré podnikajú v poľnohospodárskej rastlinnej výrobe a využívajú vodu na zavlažovanie poľnohospodársky využívanej pôdy v množstve nad 50.000 m3 ročne,“ informoval envirorezort.
Dňa 16. augusta 2016 sa podľa MŽP uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Výsledkom stretnutí je stanovenie sadzby poplatku za odbery vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy vo výške nepresahujúcej 0,001 eur/m3.
„Sadzba poplatku za odber vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy vo výške 0,001 eur/m3 pri odbere vody nad množstvo ustanovené vo vodnom zákone nepredstavuje pre poľnohospodárov významný nárast nákladov potrebných na zavlažovanie,“ tvrdí ministerstvo.
Podľa vodného zákona sú záhradkárske osady vyňaté z povinnosti platiť za odber vody na zavlažovanie. „Predpokladá sa možná mierna finančná záťaž pre podnikateľov, ktorí podnikajú v poľnohospodárstve a využívajú vodu na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy,“ dodal rezort životného prostredia.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *