03.08.2020 | 12:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pôsobenie prípravkov Galleko v sezóne 2019/20

Aktuálna poľnohospodárska sezóna sa momentálne končí. Rovnako ako jej začiatok, ani koniec neprebieha presne podľa očakávaní pestovateľov. V mnohých podnikoch, ešte v tomto čase, doslova„kradnú“ úrodu z polí. Zrážky, ktoré chýbali v mesiacoch marec a apríl prišli v tom najnevhodnejšom období – v čase žatvy. Počasie tak bude znova jedným z dôležitých faktorov, ktoré významne ovplyvní kvalitu a konečne výsledky dopestovanej úrody.

            Nejde však o nič výnimočné. Tento stav tu pretrváva už niekoľko rokov. Očakávať, že budúca sezóna bude ideálna“ a podľa predstáv poľnohospodárov by bolo naivné. Zmeniť to nedokážeme, nezostáva teda iné, len sa vzniknutej situácii prispôsobiť. Mnohí pestovatelia preto už zmenili spôsoby obrábania pôdy, skúšajú rôzne termíny sejby a začali používať odrody, ktoré lepšie odolávajú týmto podmienkam. Ďalším zo spôsobov, ako to rastlinám uľahčiť, predstavuje aj použitie pomocných látok. Na trhu je ich niekoľko desiatok. Fungujú na rôznych princípoch a vybrať si tak nie je jednoduché. Svoje riešenie v tejto oblasti ponúka aj Galleko. Je ním rad prípravkov so stimulačným a protistresovým pôsobením. V minulých vydaniach sme sa venovali predstaveniu Galleko technológie pre najčastejšie pestované plodiny. Publikovali sme nielen niekoľkoročné výsledky z výskumných ústavov ale aj od bežných pestovateľov. Cieľom bolo informovať a presvedčiť poľnohospodárov o ich účinkoch a celkovom prínose.

        Dnes sa pozrieme, ako Galleko obstálo v práve končiacej sa sezóne. A to nielen v prípade „bežných“ plodín. Hovorí sa síce, že výsledok ukáže až kombajn, no vizuálne rozdiely v mnohých poloprevádzkových pokusoch boli veľmi dobre viditeľné už počas sezóny. Pôsobenie a účinky prípravkov Galleko sú výsledkom ich unikátneho zloženia. Základom sú humínové látky. Tie vplývajú predovšetkým na rozvoj a rast koreňovej sústavy. Vďaka ním sú korene dlhšie, mohutnejšie a bohatšie na jemné koreňové vlásočnice. Rastliny tak majú zabezpečený lepší prístup k vlahe a výžive a to vrátane ťažšie mobilných prvkov v pôde. Je to zároveň aj prvý, z viacerých pilierov protistresového pôsobenia týchto prípravkov. Ďalšou nespornou výhodou je aj vyššia stabilita rastlín v pôde. Lepšie tak odolávajú vyplavovaniu v dôsledku nadbytku vlahy alebo „vytláčaniu“ z pôdy v prípade mrazov. Vplyv prípravkov na koreňovú sústavu repky je dobre viditeľný aj na obr. 1.

 

       Je súčasťou fotodokumentácie k poloprevádzkovému pokusu, ktorý v tejto sezóne prebiehal v podniku v oblasti  Topoľčian. Aplikáciou prípravku Galleko koreň na jeseň (v dávke 0,8 l/ha) sa zlepšila koreňová sústava v  porovnaní s kontrolou. Výsledkom bolo lepšie prezimovanie a rýchlejší štart v jari. Vetvenie jedincov, v neskorších vegetačných fázach, na ošetrenej časti bolo kvalitnejšie a bohatšie ako v prípade neošetrenej kontroly (obr. 2).

 

     Koreňová sústava plní aj výrobnú funkciu. Dochádza tu k syntéze rôznych fytohormónov potrebných pre rastlinu (napr. auxíny a cytokiníny). Nepriaznivé podmienky však na tento proces vplývajú negatívne. Preto ďalšou zložkou prípravkov Galleko sú aj auxíny a ich prekurzory a cytokiníny. Auxíny, okrem iného, riadia aj tok živín do práve vznikajúcich častí rastlín. Ich nadbytok podporuje apikálnu dominanciu. Inhibične voči auxínom pôsobia cytokiníny. Tie sa zvyknú tvoriť špičkách koreňových vlásočníc. Pridaním prípravku s obsahom cytokinínov, sa tento proces umocní a dochádza tak k podpore odnožovania a vetvenia. Táto skutočnosť je zachytená aj na obr. 3.

 

       Ozimná pšenica bola v jeseni primorená okrem moridla aj prípravkom Galleko špeciál (dávka 1 l.t–1 osiva). Takto ošetrený porast vykazoval  už krátko po vzídení lepší stav koreňovej sústavy. Aj napriek suchám, ktoré panovali v danej lokalite začiatkom tohto roka (okolie Nitry, SR), si tento náskok udržal aj v ďalších fázach a to aj v podobe väčšieho počtu odnoží. Aj pre tých pestovateľov, ktorí to chcú uľahčiť porastom obilnín v jeseni a nemajú možnosť namoriť si osivo prípravkom Galleko špeciál, existuje riešenie. Je ním Galleko univerzál. Účinky jesennej aplikácie (v dávke 0,8 l.ha–1) dokumentuje obr. 4.

 

       Ošetrený porast má kvalitnejšiu koreňovú sústavu, pôsobí vitálnejšie a disponuje aj väčším počtom odnoží. Navyše cytokiníny pozitívne ovplyvňujú aj starnutie listov. Listový aparát je tak funkčný dlhšiu dobu. Ich pôsobenie je vidno aj na lepšom zdravotnom stave porastov. Spevňujú bunkové steny a ovplyvňujú pôsobenie patogénov. Prípravky Galleko obsahujú aj aminokyseliny. Rastliny si ich vytvárajú no v prípade stresov je ich tvorba obmedzená. Okrem toho, že sú to základné stavebné piliere pre rastlinu, sú aj výborným nosičom látok, ktoré sa aplikujú spolu s nimi (pesticídy a výživa). Pôsobenie vymenovaných zložiek je už na prvý pohľad viditeľné aj na porastoch cukrovej repy. Aplikácia prípravkov Galleko list (0,6 l.ha–1), Galleko rast (0,6 l.ha–1), Galleko kvet a plod (1 l.ha–1) a Galleko arider (0,3 l.ha–1) ovplyvnili veľkosť buliev aj mohutnosť listového aparátu. A to napriek podmienkam, ktorým sú v tomto roku tieto porasty vystavené.

 

     Obr. 5 pochádza z poloprevádzkového pokusu prebiehajúceho v okolí Šale v porastoch cukrovej  repy. Už na začiatku sme spomínali protistresové pôsobenie prípravkov. To je zabezpečené nielen posilnením koreňovej sústavy, ale aj priamo pridaním protistresových látok a výťažkov z morských rias. Tie sú extrahované z miest, kde sú vystavované vysokému teplotnému rozdielu (vysoký rozdiel medzi minimálnou a maximálnou teplotou) a s dlhým prílivom a odlivom. Sú tak konfrontované aj so suchom a svoje vlastnosti potom prenášajú na rastliny. Tie dokážu následne lepšie hospodáriť s vodou a dobre odolávajú vyšším aj nízkym teplotám. Výsledkom je nielen väčší počet prezimovaných jedincov. Porast na jar menej času a energie venuje regenerácii a viac jej zostáva na tvorbu úrody.

      Čo sa zloženia prípravkov Galleko týka, svoje opodstatnenie tu majú aj prvky mikro a makrovýživy. Ich úlohou je vyriešiť aktuálnu výživovú potrebu rastlín. Rozmary počasia majú vplyv nielen na klasické plodiny. Posledné roky mnohé podniky majú problémy aj s dopestovaním dostatočného množstva krmovín pre živočíšnu výrobu. V niektorých oblastiach SR zaznamenali aj v tomto roku pokles v úrodách až o 1/3 oproti očakávaniam. Aj tu však vie Galleko podať pomocnú ruku. Presvedčili sa o tom aj v podniku v lokalite Příbram (ČR). Porasty ďateliny tu v jari ošetrili prípravkom Galleko univerzál. Poloprevádzkové pokusy síce neboli číselne vyhodnotené, no fotodokumentácia (obr. 6) hovorí jasnou rečou v prospech Galleko.

      Obrovské rozdiely medzi kontrolou a pokusom vidieť ako v kvalite a mohutnosti koreňovej sústavy, tak aj v množstve zelenej hmoty v nadzemnej časti rastlín. No nezostaneme len pri vizuálnom vyhodnotení. Posledné dve sezóny prebiehali aj pokusy s prípravkami Galleko v trvalo trávnatých porastoch aj na výskumnom ústave OSEVA PRO, s. r. o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří. A čísla hovoria (tab.), že aj tu si počínali veľmi dobre.

       Toto bolo len pár príkladov, ktoré dokumentovali účinky prípravkov Galleko v rôznych plodinách, v práve končiacej sa sezóne. Aj napriek rôznym negatívnym vplyvom si počínali veľmi dobre. Prvé výsledky ukazujú, že prínos nezostáva len vo vizuálnej rovine, ale čo je podstatné, aj v tej ekonomickej. Pred nami je však ďalšia sezóna. Pre pestovateľov prichádza teda čas, vybrať si overených a spoľahlivých partnerov. A medzi takých Galleko rozhodne patrí.

Mgr. MARTIN ŠOTÍK, GALLEKO®SK s. r. o.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down