04.08.2015 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Postrekovacia technika v ochrane porastov

V rámci chemickej ochrany rastlín sa čoraz častejšie stretávame s pojmom udržateľné používanie pesticídov. Tento termín bol prvý krát zakomponovaný v názve smernice 2009/128/ES prijatej za účelom zdôraznenia potreby regulácie pesticídov s cieľom obmedzenia ich negatívneho dopadu na životné prostredie.

Ochrana porastov (preventívna, alebo priama) je, spoločne s vhodným obrábaním pôdy, veľmi dôležitá. Zjednocovaním predpisov v rámci EÚ sa zvyšujú legislatívne i technické nároky nielen na samotné stroje, ale i na ich obsluhu. Pre farmára je preto dôležité tieto informácie získať, porozumieť im a využiť ich.

V súčasnosti sa stretávame s čoraz väčším množstvom prípravkov, ktoré výrobcovia odporúčajú aplikovať počas vegetačného obdobia plodín. Inak tomu nie je ani na poli ochrany ale aj výživy rastlín.

Náklady na pesticídy môžu predstavovať až 60 % z celkových nákladov na ochranu a pri pestovaní rastlín. Preto nie je pochýb, že v poľnohospodárstve je možné istú časť týchto nákladov šetriť aj voľbou správnej aplikačnej techniky.

Jednou zo zásad v rámci ochrany rastlín je aj povinnosť používania  spôsobov priamej ochrany rastlín v rozsahu, ktorý znižuje mieru rizika vzniku škôd aplikovaných prípravkov na ľudský organizmus a životné prostredie ako celok. Táto zásada teda hovorí o povinnosti používať pesticídy v čo najmenšom rozsahu. S dodržaním tejto požiadavky úzko súvisí aj používanie správnej modernej aplikačne techniky t. j. postrekovačov.

Ing. RASTISLAV BUŠO, PhD.

       Ing. ROMAN HAŠANA, PhD.

  NPPC - VÚRV Piešťany

Celý článok v RN č. 32

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down