10.03.2017 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Postup PPA pri dotáciách na obnovu lesov by mal preveriť OLAF 

Poslankyňa OĽaNO Veronika Remišová a europoslanec Branislav Škripek sa obrátili na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vo veci zvláštneho postupu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) pri vyhlasovaní a aktualizáciách výzvy, ktoré spôsobili vyradenie viacerých žiadateľov o pridelenie dotácie na obnovu poškodených lesov. 

Výzva na podporu na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami bola vyhlásená 22.05.2015. Na podávanie žiadostí bol určený interval od 31.08.2015 do 18.09.2015, ktorý bol zároveň dňom uzavretia výzvy. Dňa 20.07.2015 bola výzva spolu s formulárom žiadosti o nenávratný finančný príspevok prvýkrát aktualizovaná. Okrem iného menila termín uzatvorenia výzvy, a teda predĺžila konečný termín na podávanie žiadostí na 02.10.2015. V piatok 25.09.2015 bol náhle opätovne aktualizovaný už len formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Na zmenu formulára v zmysle aktualizácie bolo poskytnutých len päť pracovných dní, čo spôsobilo, že mnohí podanie žiadosti o grant na aktualizovanom formulári nestihli - o to viac, že väčšina z nich žiadosti už zaslala PPA na starom formulári. Formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bol zmenený len v jedinej vete. Zmena sa uskutočnila iba aktualizáciou formuláru žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, no nebola doplnená aj ďalšou aktualizáciou výzvy. Posledná verzia výzvy zo dňa 20.07.2015 je v rozpore s aktualizovaným textom formulára, aj preto je zrejmé, že nepodstatná a mimoriadne podozrivo načasovaná aktualizácia formulára predstavuje netransparentný a diskriminačný prístup PPA k drobným žiadateľom o grant.

“Okrem samotného postupu PPA sme preverovali aj verejné obstarávania tých subjektov, čo dotáciu dostali. V príručke pre žiadateľa v prílohe výzvy je pri pokynoch k verejnému obstarávaniu uvedené: „Spoločnosti, ktoré predkladajú cenové ponuky, nemôžu byť personálne alebo majetkovo prepojené“. Zistili sme viacnásobné porušenie uvedeného ustanovenia, nakoľko minimálne v siedmich prípadoch verejných obstarávaní na realizáciu projektov financovaných z predmetnej výzvy, ponuky predložili, súťažili a zákazku aj vyhrali hospodárske subjekty, ktoré boli preukázateľne personálne aj majetkovo prepojené. Dokopy v súťažiach, kde sa tieto subjekty zúčastňovali, získali tri firmy zákazky v hodnote 13.153.729,76 eura, čo predstavuje 68 % z celkovej alokácie vyčlenenej na výzvu. Ani tieto skutočnosti však nebránili PPA projektové podpory bez problémov udeliť. Na jednej strane takéto postupy umožnila v rozpore s vlastnými pravidlami, na druhej strane odmietla 57 žiadostí o grant z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a 29 žiadostí o grant z dôvodu nekompletnosti žiadosti,“ uviedla dôvody podania poslankyňa Veronika Remišová, ktorá sa s podozrením na kartel taktiež obrátila na Protimonopolný úrad, Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie, aby prípad preverili.

Najvyšší kontrolný úrad skontroloval niektoré eurofondové výzvy, ktoré vypísala PPA, no výzve, na ktorú upozorňujú poslanci, sa zatiaľ NKÚ nevenoval. NKÚ tiež zverejnil nedostatky v samotnom hospodárení PPA a pochybenia vo vnútorných procesoch agentúry. “Ťažko môžeme očakávať, že Pôdohospodárska agentúra bude profesionálne spravovať eurofondy, keď nevie spravovať ani samú seba. Predražené nákupy áut, predražené kopírovacie služby, či rozdelenie viac ako milióna eur na odmeny pre vybraných zamestnancov sú ukážkou toho, ako sa v agentúre hospodári s verejnými peniazmi. Navyše, niektorí zamestnanci, ktorí podľa NKÚ dostali v priemere 17-tisícové odmeny, len plnili úlohy, ktoré mali v popise práce. Pani ministerka by mala konečne spraviť v agentúre poriadok, pretože ak to takto pôjde ďalej, eurofondy pôjdu zas len vybraným skupinám s prepojením na oligarchov alebo politikov, a nie tam, kde sú najviac potrebné - malým pozemkovým spoločenstvám a poľnohospodárom,” dodala Remišová.

„Mnohé drobné urbárske a pozemkové spoločenstvá sa už pri spomenutí Pôdohospodárskej platobnej agentúry s nechuťou odvracajú a majú na to dobré dôvody. Tvrdia, že sa nejedná o prvé sklamanie zo strany PPA. Akoby už ani neverili, že transparentnou a férovou súťažou bez sprostredkovania a známostí môžu získať eurofondovú dotáciu,“ vyhlásil europoslanec Branislav Škripek.

V súvislosti so vzniknutými podozreniami je podľa názoru poslancov na mieste dôkladné preverenie postupu Pôdohospodárskej platobnej agentúry pri procese vyhlasovania výzvy, jej aktualizáciách, informovaní žiadateľov, a taktiež pri samotnom rozhodovaní o pridelení príspevkov v rámci výzvy a osobitne pri kontrole dodržiavania pravidiel verejného obstarávania a nakladania s pridelenými prostriedkami zo strany konečných prijímateľov.

V prípade porušenia príslušných pravidiel upravujúcich podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku, by šlo o neoprávnené použitie finančných prostriedkov Európskej únie, a teda aj o poškodenia a ohrozenia finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Informáciu TASR poskytla Elena Burešová z kancelárie europoslanca Branislava Škripeka.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down