06.02.2022 | 04:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potravinárske podniky aj v decembri 2021 nedodržiavali hygienické predpisy

Potravinárske podniky aj v decembri nedodržiavali hygienické predpisy. Uviedla to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR v správe z úradnej kontroly potravín za december 2021.

"Priebežné výsledky úradných kontrol ŠVPS SR za mesiac december ukazujú, že rad prevádzkovateľov potravinárskych podnikov najčastejšie nedodržiava hygienu prevádzkarne, hygienu predaja, skladovania a hygienu technologického zariadenia zo všetkých zistených nedostatkov," priblížili veterinári.
      ŠVPS priblížila, že v decembri 2021 vykonali inšpektori v zmysle zákona o potravinách celkom 3440 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo zistených 470 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 1062 právnych subjektov a 1643 prevádzok.
      Z celkového počtu 3440 kontrol najviac úradných kontrol v mesiaci decembri vykonali inšpektori ŠVPS v malých predajniach (30 %), v stredných predajniach (22,8 %) a vo výrobe (21,6 %).
      "Vykonaných bolo 18 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 3 kontrolách boli zistené nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 12 právnych subjektov a 15 prevádzok, nedostatky boli zistené na 3 maloobchodných prevádzkach. Najviac nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene skladovania, v hygiene predaja," spresnila veterinárna a potravinová správa.
      Kontrolóri s cieľom odstránenia zistených nedostatkov uložili na mieste opatrenia a blokové pokuty v celkovej výške 1390 eur. "Ďalšie nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol, sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 102 rozhodnutí o pokute v správnom konaní. Pokuty boli uložené vo výške 120.300 eur. Najvyššia právoplatná pokuta v decembri dosiahla 10.000 eur," dodala veterinárna správa.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down