04.11.2014 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potravinársky priemysel je veľmi dôležité odvetvie v ekonomike SR

Potravinársky priemysel predstavuje v ekonomike Slovenska veľmi dôležité odvetvie, ktoré priamo nadväzuje na poľnohospodársku prvovýrobu, generuje okrem základnej potravinárskej výroby aj služby, poskytuje pracovné miesta, má významný vplyv na rozvoj regiónov a zabezpečuje výživu obyvateľstva. Konštatovalo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v Koncepcii rozvoja potravinárskeho priemyslu na roky 2014 až 2020, ktorú by mala v stredu (5. 11.) prerokovať vláda SR.

"Potravinársky priemysel je nevyhnutné vnímať ako strategický priemysel, ktorý zabezpečuje potravinovú suverenitu Slovenska a ktorý disponuje potenciálom na rozvoj s cieľom zabezpečiť potravinovú sebestačnosť našej krajiny na úrovni 80 % v horizonte roku 2020," zdôraznil agrorezort vo vládnom materiáli.
Zámerom koncepcie je podľa MPRV analýza potravinárskeho priemyslu a jeho výrobných odvetví, definovanie strategických oblastí, cieľov a opatrení smerujúcich k rastu jeho efektívnosti a konkurencieschopnosti na európskom a svetovom trhu.
Koncepcia rozvoja potravinárskeho priemyslu sa zameriava predovšetkým na zvýšenie potravinovej sebestačnosti na úroveň 80 % súčasnej spotreby obyvateľstva na Slovensku, na posilnenie postavenia slovenského potravinárskeho priemyslu na trhu, ako aj na zvýšenie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu.
Výraznou mierou sa na celkovej degradácii nielen potravinárstva, ale aj poľnohospodárstva podľa MPRV podieľala nepripravenosť na spoločný odbyt, obchod a marketing. Čiastočne k stabilizácii potravinárskeho priemyslu prispel vstup zahraničného kapitálu do rôznych odvetví, pretože priniesol potrebné investičné prostriedky, overenú obchodnú a marketingovú politiku a zamestnanosť.
Jednou z prekážok v rozvoji potravinárskeho priemyslu bol početný nástup obchodných systémov na územie Slovenska po vstupe do EÚ, ktorý sa výrazne podpísal na poklese podielu domácich potravín na domácom trhu, kedy slovenské potraviny vytlačili z pultov potraviny dovezené.
Rozvoj potravinárskeho priemyslu je podľa koncepcie úzko spätý s rozvojom poľnohospodárskej prvovýroby, ktorá očakáva v programovom období 2014 až 2020 impulzy smerujúce k oživeniu poľnohospodárstva, predovšetkým s dôrazom na živočíšnu výrobu a špecializovanú rastlinnú výrobu.
Súčasný potravinársky priemysel je kapacitne dostatočne vybavený na spracovanie zvýšenej poľnohospodárskej produkcie, avšak nevyhnutne potrebuje investície do modernizácie, inovácií a ekologizácie výroby.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down